10000 SAAT KURALI - 10000 HOURS RULE FOR SUCCESS

in life •  7 months ago

Öncelikle herkese merhabalar arkadaşlar bugün sizlere başarılı olma hakkında ortaya atılan tezlerden sadece birisi olan 10000 saat kuralını açıklayacağım. Yorumlarınız ve beğenilerinizle desteklerseniz sevinirim.

10000 SAAT KURALI - 10000 HOURS RULE FOR SUCCESS

Malcolm Gladwell 2008 yılında bastığı '' Outliers'' kitabında başarıyı yakalamak için yapılması gereken etkenler olarak açıkladığı ilk etmendir. Kuralı basitçe eğer bir konuda uzman ve etkili birisi olmak istiyorsanız eğer o konu üzerinde 10.000 saat çalışmanız gerekmektedir. Kuralı eğer 3 temel kuralda incelersek eğer ;
1-EĞER BİR KONUDA BAŞARILI OLMAK İSTİYORSANIZ ÇALIŞAMLISINIZ

Kitap örnek olarak Biil Gates ve The Beatles örneklerini vermiştir. Kısaca bahsetmek gerekirse eğer Bill Gates'in Washington Üniversitesi'ne giderek orada kodlama çalışmaları yaptığı zamanları dile getirmektedir.

2-ÇALIŞMA SAATE 10000 SAAT'İ GEÇMELİ

Kitap bir konuda uzmanlaşmak ve o konu hakkında genel çerçevede herşeyi tanımak istiyorsanız 10000 saat üzerinde çalışmalısınız ve bu durum size başarıyı getirecektir.

3- TECRÜBE HERŞEY DEMEK DEĞİLDİR

Bir konu üzerinde hiçbirşey bilmiyor olabilirsiniz hiçbir tecrübeye sahip olamayabilirsiniz fakat bu sizi bu alandan alıkoymak. Herşeyin başlangıcı planlı olup yukarıda bahsettiğimiz maddeleri uygulayarak o konu hakkında söz sahibi olabilir ve kendinizi geliştirebilirsiniz.

Yazı tartışmaya açıktır. Yorumlarınızı bekliyoruz.Hep birlikte gelişmek ve büyümek dileğiyle. Herkese iyi Çalışmalar

10000 HOURS RULE FOR SUCCESS

First let us explain what is the rule of 10 thousand hours. Malcolm Gladwell was one of the two factors that he suggested brought success in his book ı Outliers ğü published in 2008. Basically, the rule states that at least 10,000 hours should be studied to specialize in a subject. It attracted great interest globally and contributed to the book as a Best-Seller. Over the years, he has been the subject of seminars and seminars. Now let's move on to what you need to know about this rule.

  1. The Basis of the Rule: If You Want to Achieve Success in an title

Bill Gates and The Beatles were given as examples. As he was in high school, Gates had gone to Washington University, where he had a rare computer lab near his home, and studied code there. The Beatles, also referred to the time in Hamburg, spoke of the period they stood there for 8 hours, and based their success on this work.

2.This Study Must Be 10 Thousand Hours In Total

The experience you have gained by practicing and practicing on the subject should be 10 thousand hours in total, you can master everything in the field and get to know everything possible and you can proceed your way with more appropriate decisions. And that will bring you success. This is the most important point for the rule of 10 thousand hours.

Malcolm Gladwell.jpg

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  
·

No, how did you know that I'm a female human.

Selam öncelikle . Geçtiğimiz Hafta https://steemix.net/ 'i duyurduk. Steemix , Steemitin Türkçe versiyonudur ve steemix üzerinden paylaşım yapanlar destek oyu alıyor ve SMIX Token kazanıyor.

You got a 100.00% upvote from @redlambo courtesy of @dortkdortm! Make sure to use tag #redlambo to be considered for the curation post!

·

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by dortkdortm from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.

Dude.. tagging bid bots and whales in the comments of your posts won't help your cause.

Also, dropping links to your posts in trending posts is poor form and will only get you flagged.

·

Okey thank you.