Nagmahal lang naman ako!

in #life-broken4 years ago (edited)

Magsusulat ako, magsusulat ako!
Magsusulat ako dahil ayaw mo naman akong pakinggan
Sa kahit anong sasabihin ko kaya isusulat ko na lamang.
Alam mo? Ang dami kong tanong sa aking sarili
pero isa sa mga mabigat na tanong ay sa 'kung saan ako ngakulang?'
Minahal kita pero bakit?
pilit ka paring kakawala sa piling ko
na para bang isang hawla ang pagmamahal ko na ayaw mong manatili.
Nagsimula tayong dalawa sa wala,
oo! sa wala kasi hindi naman tayo dumaan sa ligawan.
YOU CLAIM ME AS YOUR GIRLFRIEND
nagmistula akong isang titulo na pinirmahan mo lang ay iyo na.
Hindi kita pinahirapan, pinasok kita agad sa buhay ko
ng walang bahid ng pagdadalawang-isip.
Pinapasok kita agad para makita mo at malaman
ang ganda ng buhay na meron ako.
Nakita mo ang ganda pero hindi mo nakita ang mga nagkalat
na mga piraso ng buhay ko dahil hindi ko hinayaan
na makita mo ang mga ito.
winelcome kita sa buhay ko pero kabaliktaran naman ang sayo,
Pilit kong pumapasok sa buhay mo,
pinilit ko na kilalanin ka pero nahuli mo ako.
Para akong isang kriminal na pilit mong pinagtatabuyan
sa buhay mo dahil hindi mo matanggap!
Ano ba ang mali?! Anong mali sa pagkilala ko sa iyo?
hinukay ko lang naman ang mga taong matagal ng patay sa buhay mo
kasi gusto kong malaman kung sino ka noon.
Sinisid ko pa ang ilalim ng dagat para lamang alamin
kung sinu-sino ang mga tao sa buhay mo.
mali ka ng pagkakaintindi! may tiwala ako sayo!
gusto ko lang ay makilala ang mga taong nakapaligid sa iyo
dahil gusto ko ring pahalagahan ang mga taong mahahalaga sa buhay mo,
at iwasan na lamang ang mga taong ayaw mo. Minahal kita!
Nagmahal lang naman ako ng sobra kaya bakit mo ako ginaganito?
Kung magpapatuloy ka paring hihilingin sa akin na umalis na sa buhay mo
para mo nang awa! hayaan mo nalang din akong lumisan sa mundong ito.
Kung ayaw mong pahintulutang manatili sa piling mo wag mo na rin akong pahintulutang manatili sa mundo!
Wala akong naging kasalanan! pero bakit ganito?
Nagmahal lang naman ako!

the picture is credited [email protected]https://www.google.com.ph/search?q=leaving&dcr=0&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjN2tjYuYvZAhVDe7wKHVJHAXcQ_AUICigB#imgrc=PsrqQrtdlqz4eM:

Sort:  

Congratulations @movingon! You received a personal award!

1 Year on Steemit

Click here to view your Board of Honor

Support SteemitBoard's project! Vote for its witness and get one more award!

Congratulations @movingon! You received a personal award!

Happy Birthday! - You are on the Steem blockchain for 2 years!

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking

Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!