Humancoin - Tiền tệ của tấm lòng nhân ái

in #leopad3 years ago

 Humancoin là một nền tảng mang tính cách mạng tổng hợp sức mạnh của ngành công nghiệp từ thiện, thị trường bán lẻ thương mại điện tử và thị trường tiền số mã hóa, giá trị kết hợp được ước tính lên tới 3.5 nghìn tỷ USD.

Humancoin.net (sau đây chúng tôi sẽ gọi là Humancoin) là một dự án blockchain đột phá giúp kết nối các nhà hảo tâm và người nhận sự hỗ trợ lại với nhau trong cùng một nền tảng duy nhất, theo cách thuận tiện và minh bạch nhất có thể. Các nhà tài trợ (là những người có tấm lòng hảo tâm muốn giúp đỡ người khác) có thể nhanh chóng đóng góp số tiền của mình cho người khác ở trên toàn thế giới, theo dõi chi tiêu khoản tài trợ trực tuyến, đồng thời nhận được những ưu đãi từ các đối tác của nền tảng. Các dự án từ thiện có thể nhận được số vốn tài trợ với mức chi phí tối thiểu và thời gian ngắn nhất có thể cho bất cứ loại tiền tệ nào thuận tiện với họ.
--- Phân Tích Cạnh Tranh ---
Hầu hết mọi người đều nhận ra sự cần thiết phải làm cho ngành công nghiệp từ thiện trở nên minh bạch và hoàn toàn được quản lý với sự giúp đỡ của công nghệ blockchain. Tuy nhiên, hiện nay có rất ít dự án blockchain trong lĩnh vực từ thiện: cherr.io, aidcoin, clearaid, bcharity là những dự án có thể kể tới. Nhưng đây vẫn chỉ là các công ty khởi nghiệp địa phương và không hẳn hoạt động trong ngành công nghiệp từ thiện. Hiện nay cũng có một số dự án blockchain phát triển các chương trình khách hàng thân thiết, tuy vậy tất cả các dự án đó đều khởi đầu không thuận lợi và không đủ khả năng để xây dựng cơ sở người dùng một cách nhanh chóng và hiệu quả do khó có thể hợp tác với những nền tảng lớn trong lĩnh vực thương mại điện tử toàn cầu.
Ngược lại, Humancoin Foundation tích hợp ngành công nghiệp từ thiện, thị trường tiền số mã hóa và thương mại điện tử vào một dự án duy nhất. Hệ sinh thái của chúng tôi cung cấp các ưu đãi cho các nhà tài trợ, cung cấp cho họ các lợi thế của các chương trình khách hàng thân thiết của chúng tôi trên toàn cầu. Trong khi đó những người chơi thương mại điện tử thường chấp nhận tiền số mã hóa, nên không cần thiết để phát triển mô hình Humancoin.
--- Tại sao nên sở hữu Humancoins? ---
♥ Humancoin tokens có thể dễ dàng chuyển đổi thành điển số, điểm thưởng, ưu đãi giảm giá, phiếu giảm giá. Chủ sở hữu Token được khuyến khích nên giữ chúng lâu dài vì lợi thế của những lợi ích hấp dẫn mà chúng mang lại. Nó giúp cung cấp các lợi ích dài hạn, nhu cầu tokens luôn ổn định.
♥ Vì số lượng đối tác và phạm vi của mạng lưới Humancoin ngày càng phát triển do đó token sẽ ngày càng phổ biến
. ♥ Khái niệm Bằng Chứng Từ Thiện “khai thác” (Proof of Charity “mining”) sẽ cho phép dự án mở rộng quy mô gấp hàng trăm và hàng ngàn lần.
--- Các tính năng độc đáo của Humancoin ---
♥ Đây là dự án blockchain đầu tiên từ trước đến nay có tiềm năng trở thành một nền tảng hợp tác các chương trình khách hàng thân thiết thương mại điện tử toàn cầu.
♥ Một sự hợp tác kết hợp với các hoạt động từ thiện giúp các nhà hảo tâm có thể nhận được những lợi thế độc đáo của tokens trong việc phát triển các chương trình khách hàng thân thiết với đối tác đồng thời tạo ra cộng hưởng cảm xúc mạnh mẽ với đối tác của mình.
♥ Thay vì cạnh tranh với các chương trình hiện nay, Humancoin token có thể dễ dàng tích hợp vào các hệ thống hiện có - tất cả những gì yêu cầu chỉ là đặt tỉ lệ chuyển đổi. Lần đầu tiên từ trước đến nay, một dự án blockchain có tiềm năng để trở thành một nền tảng hợp tác toàn cầu cho các chương trình khách hàng thân thiết trong lĩnh vực thương mại điện tử và được hỗ trợ từ ngành công nghiệp từ thiện. Điều này chính (cũng như việc thực hiện đơn giản) là lợi thế đột phá của Humancoin.
*** Để biết thêm thông tin vui lòng truy cập vào:

Website: https://www.humancoin.net/

Whitepaper: http://docs.humancoin.net/HumanCoin_whitepaper_en.pdf

ANN: https://bitcointalk.org/index.php?topic=4469466

Twitter: https://twitter.com/humancoinnet

Facebook: https://www.facebook.com/Human-Coin-1049107488575656

Reddit: https://www.reddit.com/user/humancoinnet

Bitcointalk profile: https://bitcointalk.org/index.php?action=profile;u=1634276

Sort:  

@leopad, I gave you a vote!
If you follow me, I will also follow you in return!

Coin Marketplace

STEEM 1.04
TRX 0.14
JST 0.155
BTC 56572.59
ETH 2239.53
BNB 479.22
SBD 8.00