Lazer Epilasyon

in #lazer2 years ago

Lazer epilasyon istenmeyen tüylerden kurtulmada en etkili ve en güvenli yöntemdir. Cilde uygulanan lazer enerjisi kıl köklerindeki melanin pigmenti tarafından emilir ve bu sayede kıl kökleri azalarak yok olurlar.
Lazer epilasyon fiyatları bölgelerin ayrı ayrı hesaplanması ile de yukarı yönlü etkilenir. Bu nedenle tüm vücut lazer epilasyon fiyatları sizin için daha uygun olabilir.
Alexandrite lazer epilasyon, yüz ve kol gibi daha ince kılların olduğu noktalarda da etkili sonuçlar vermektedir.

Sort:  
Loading...

Coin Marketplace

STEEM 0.20
TRX 0.12
JST 0.028
BTC 64453.36
ETH 3507.44
USDT 1.00
SBD 2.56