Lazer Epilasyon

in #lazerlast year

Lazer epilasyon istenmeyen tüylerden kurtulmada en etkili ve en güvenli yöntemdir. Cilde uygulanan lazer enerjisi kıl köklerindeki melanin pigmenti tarafından emilir ve bu sayede kıl kökleri azalarak yok olurlar.
Lazer epilasyon fiyatları bölgelerin ayrı ayrı hesaplanması ile de yukarı yönlü etkilenir. Bu nedenle tüm vücut lazer epilasyon fiyatları sizin için daha uygun olabilir.
Alexandrite lazer epilasyon, yüz ve kol gibi daha ince kılların olduğu noktalarda da etkili sonuçlar vermektedir.

Sort:  
Loading...

Coin Marketplace

STEEM 0.18
TRX 0.08
JST 0.023
BTC 26507.40
ETH 1846.15
USDT 1.00
SBD 2.24