Sort:  

Не брате @rosgard, православац сам , ми Срби смо и светосавци - по Светом Сави Немањићу!

Добро здравље @vvladan. Преводилац је показао превод са хрватског. Зато што сам питао. Добро сте одговорили. Био сам изненађен адекватношћу одговора Хрвата. Истина о Хрватима које знам из историјских књига. Можда имам пристрасни став. О религији. Постоји много великих и лепих цркава у Русији. Ја сам лично ближе малим, сељским. Има више духовности. Отац је увек ближи људима. Увек можеш само причати, шалити се. Понекад може да казне ако је погрешио.
Переводчик показал перевод с хорватского. Потому я спросил. Вы очень правильно ответили. Меня удивила адекватность ответа хорвата. Правда о хорватах знаю из учебников истории. Возможно у меня предвзятое отношение. О религии. В России много больших и красивых храмов. Мне лично ближе маленькие, деревенские. Там больше душевности. Батюшка всегда ближе к людям. Всегда можно просто поговорить, пошутить. Иногда он может поругать если был не прав.
1.png

И Вама свако добро, @rosgard! Једна велика и врло лепа црква са дивнимманастирским комплексом је Пантелејмон на Светој Гори. Био сам тамо три пута, два пута ноћио. Историјат манастира и мошти за дивљење.

No @rosgard, he is an ortodox, like you and me. Latin letters are the result of the long-time efforts of the West to separate Serbia from Russia.

Coin Marketplace

STEEM 0.18
TRX 0.08
JST 0.023
BTC 27099.41
ETH 1874.90
USDT 1.00
SBD 2.13