You are viewing a single comment's thread from:

RE: Wiara bez religii, czy wiedza a religia? O konfliktach, zakresach pojęciowych i różnicach, które warto zrozumieć.

in #labirynt-swiata3 years ago (edited)

Super wpis, jestem pod wrażeniem! Tylko akapity mogły by być krótsze, wygodniej by się czytało. W sensie bardziej dzielić, absolutnie nie skracać tekstu:P

Bardzo szczegółowo opisujesz ten podział na dwa różne obszary zainteresowania. Zgadzam się zresztą z takim podejściem. Myślę, że istniejący konflikt nie jest tak bardzo konfliktem ideologicznym, a raczej walką o władzę, o przywrócenie tego co cesarskie cesarzowi, a tego co boskie Bogu. Ideologiczne sprzeczki to tylko pole bitwy. No i trzeba pamiętać, że to zawsze jednostki biorą udział w sprzeczkach, ludzie zranieni, odrzuceni, zawiedzeni przez religię (sam zaliczałem się dawniej do wojujących ateuszy), jak i Ci, którzy w wierze opierają tak dużo, że każdy atak na religię jest przyjmowany jak zamach na życie. No i pewnie masa innych:)

PS. Sprawdź sobie na stronie https://steemnow.com/@glass.wolf jaki masz voting power i staraj się nie dawać powyżej 11głosów dziennie bo Ci się nie nadąży regenerować i twoje głosy będą nic niewarte. Ponadto głosowanie na posty starsze niż 7dni mija się z celem bo ten upvote już i tak się nie naliczy. Nie mniej jednak, dzięki za docenienie moich wpisów:)

Sort:  

o kurde! dzięki! a ja się martwiłem, że się kwaśniewski ludziom nie podoba:D. będę pamiętał

Coin Marketplace

STEEM 0.17
TRX 0.03
JST 0.039
BTC 10693.95
ETH 354.22
USDT 1.00
SBD 0.96