Günlük Steem Fiyatı

in #kusadasi5 years ago

Merhaba sevgili steemit kusadasi ailesi,

steem.png

Bugünkü steem fiyatı 0.40 dolar. 1 steemin fiyatı 2.15 TL'dir.1 günde toplam 678.58 BTC (14.046.606TL) alım satımı gerçekleşmiştir.

steemdolar.png

Steem doların şu an ki fiyatı 0.98 dolar (5.28TL)'dir. Ayrıca 1 günde toplam 26.46 BTC (547.722TL) alım satımı gerçekleşmiştir.

Coin Marketplace

STEEM 0.19
TRX 0.14
JST 0.030
BTC 62784.34
ETH 3337.95
USDT 1.00
SBD 2.47