Yu-gi-Oh Duel Links

in #kusadasi5 years ago (edited)

Yu-gi-Oh Duel Links kart oyunu ile artık boş zamanlarınızda vakit geçirmek için ideal ve zevkli kart oyunudur.Oyunda online şekilde diğer kişilerle savaşıyorsunuz ve büyüleyici ödüller kazanıyor ve rakiplerinizi güçlü kart seçerek yenmeye çalışıyorsunuz.

Oyunda seslendirme ve grafikler çok etkileyici ve hergün güncellenmektedir oyunu ücretsiz play storeden indirebilirsiniz oyunda level alarak diğer ve güçlü kartları açabilir ve liderliğinizi duyurabilirsiniz.

Coin Marketplace

STEEM 0.20
TRX 0.12
JST 0.028
BTC 66610.55
ETH 3546.53
USDT 1.00
SBD 2.56