WeGamers Oyuncularla Mesajlaşma Programı

in #kusadasi5 years ago

WeGamers Oyuncularla Mesajlaşma Programı olarak yeni ve güzel bir uygulamadır forum olarak düşünebilirsiniz ve oynadığınız oyunlara göre odalara girebilir ve ordaki diğer oyuncularla mesajlaşabilirsiniz.

İsterseniz oyunları takip edebilir ve oyuncularıda takip edebilirsiniz uygulamada bir çok oyuncu ile tanışabilir ve oyunlar hakkında daha çok bilgi edebilirsiniz.

Coin Marketplace

STEEM 0.20
TRX 0.12
JST 0.028
BTC 65124.62
ETH 3554.39
USDT 1.00
SBD 2.46