Talisman Origins Savaşları

in #kusadasi5 years ago

Talisman Origins Savaşları oyunu tek oyunculu ve ilerlemeli şekilde size sunulmaktadır grafikleri gerçekci olmakla birlikte yeni oyun olmasına ve mobil oyun olmasına rağmen baya zevk alarak oynayacaksınız.Kartları okuyarakda oynayabilirsiniz

Oyunda birçok etkinliğe katılabiliyor ve zorlu bölümleri geçerek dahada kafa karıştırıcı ve zorlanacağınız bölümlere ilerlemektesiniz. Tamamlanacak bir çok bölümle ilerleyip güçleniyorsunuz ve ödüller kazanıyorsunuz.

Oyunu boş vakitlerinizde değerlendirebilir ve canınız sıkılmadan oynayabilirsiniz hikaye tarzında ilerleme tarzı ilede oyun hakkında daha çok bilgi edinerek ilerlemeniz mevcut oyunu play storeden ücretsiz şekilde indirmeniz mümkün.

Sort:  


@supermarioo, sorry to see you have less Steem Power.
Your level lowered and you are now a Red Fish!
Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!

Coin Marketplace

STEEM 0.19
TRX 0.12
JST 0.028
BTC 65348.61
ETH 3557.74
USDT 1.00
SBD 2.45