Sosyopix Uygulaması

in #kusadasi5 years ago

Sosyopix uygulaması ile artık fotoğraflarınızı düzenleyebilir ve sosyopix kullanan uygulaması kullanan kişilerle paylaşabilir veya takip ettiğiniz kişilerin fotoğraflarını görebilirsiniz.

Uygulama çok basit ve kullanışlı isterseniz uygulama sayesinde fotoğrafları birleştirebilirsiniz uygulamayı play storeden ücretsiz şekilde indirmeniz mümkün.

Coin Marketplace

STEEM 0.23
TRX 0.12
JST 0.029
BTC 66269.64
ETH 3568.77
USDT 1.00
SBD 3.06