Pronet Plus Uygulaması

in #kusadasi5 years ago

Pronet Plus Uygulaması sayesinde artık güvenliğinizi telefondan takip edebilir ve komutlar verebilirsiniz.

Uygulamada evdeki akıllı ısıtma sistemine yükleyerekde kontrolünü sağlayabilir siz evde olmasanız bile telefon uygulamasından kontrolleri sağlayabilirsiniz uygulamayı play storeden ücretsiz şekilde indirmeniz mümkün.

Coin Marketplace

STEEM 0.23
TRX 0.12
JST 0.029
BTC 66222.23
ETH 3563.16
USDT 1.00
SBD 3.10