Matchington Malikanesi

in #kusadasi5 years ago

Matchington Malikanesi oyunu ile kocaman bir malikanede olduğunuzu ve o malikaneyi dekor ve restore etmeniz gerekmektedir malikaneyi istediğiniz gibi tasarlayabilirsiniz boyayabilir ve yenileyebilirsiniz isterseniz arkadaşlarınızla yeni dekor malzemeleri alabilirsiniz.

Oyunda kendi stilinizi yaratabilir ve iç tasarım mobilya ve herşeyi yapabilirsiniz oyunda bazı gizemlerde mevcut bu gizemleri bularakda saklı nesneleri bulabilirsiniz farklı karekterlerle oyunu daha eğlenceli hale getirebilirsiniz.

Ve diğer adaları açarak daha farklı maceralara ve daha çok eşyalara kavuşabilir adalardaki evleride baştan aşağı dekor ve restore edebilirsiniz oyun grafikleri mükemmel şekilde görünmektedir ve play storeden ücretsiz şekilde indirmeniz mümkün.

Coin Marketplace

STEEM 0.23
TRX 0.12
JST 0.029
BTC 66972.83
ETH 3505.42
USDT 1.00
SBD 3.18