KazandıRio

in #kusadasi5 years ago

KazandıRio uygulaması ile artık kampanyalı pepsi doritos lays ve yediğiniz abur cubur şifrelerini okutarak puan toplayabilir ve kazanabilirsiniz.

Uygulama pepsico uygulamasıdır ve kazandığınız ürünleri tüm geçerli marketlerden alabilirsiniz uygulamayı play storeden ücretsiz şekilde indirebilirsiniz.

Coin Marketplace

STEEM 0.19
TRX 0.12
JST 0.027
BTC 65022.21
ETH 3560.14
USDT 1.00
SBD 2.37