İnternet Alışverişinde Sahte İndirimler

in #kusadasi5 years ago

İnternet alışverişleri yapmayan çok nadir kişiler vardır çünkü indirimler cazip gelmektedir ve üstü izilen fiyat bakmışsınız 200-300 tl kadar indirime girmiş gözükmektedir ve hemen bunu görünce direk almaya başlarız aslında bu indirimler bazıları gerçek olsada bazıları sahtedir.

Yani sahteden kastım kendimden örnek veriyorum; indirim girmeden önce bir eşyanın fiyatına bakmıştım fiyatı 1299 tlydi.Ve büyük indirim vb diyerek 1599 tl yazıp üstnü çizmişler ve 1399 tl düştü olarak göstermişler yani nerde bunun indirimi?

Demem o ki bazı şeylerde indirimi yakalasakda bazı şeylerde fiyat oynama yapılarak tuzağa çekilmektedir insanlar satıcı kişiler bunu yaparak hem normalin stüne fiyat satmakta ve elindeki stoğu indirim diyerek eritmektedir. Dikkat etmek lazım.

Coin Marketplace

STEEM 0.19
TRX 0.12
JST 0.027
BTC 60185.13
ETH 3290.40
USDT 1.00
SBD 2.44