Goal.com

in #kusadasi5 years ago

Goal.com uygulaması ile artık futbol haberlerini ve futbol maçlarını canlı yayından tüm detayları bulabilirsiniz uygulama kolay ve detaylıdır.

Uygulamada her zaman güncel haber bulabilirsiniz ve futbol haberlerine yorum yapabilir ve karşılaştırmada yapabilirsiniz uygulamayı play storeden ücretsiz şekilde indirebilirsiniz.

Coin Marketplace

STEEM 0.20
TRX 0.12
JST 0.028
BTC 67022.52
ETH 3558.72
USDT 1.00
SBD 2.51