Forum Box

in #kusadasi5 years ago

Forum Box uygulaması ile artık izmir bölgesinde yaşayanlar için puan kazanarak dilediği hediyeleri kazanması mümkün yani hem alışveriş yaparak hemde aldığı eşyalardan hediye seçebilecek.

Uygulamada forum bornovada yaptığınız alışverişlerin kodlarını girerek uygulama üzerinden puan biriktirip farklı hediyeler almanız mümkün uygulamayı play storeden ücretsiz şekilde indirebilirsiniz.

Coin Marketplace

STEEM 0.19
TRX 0.12
JST 0.027
BTC 60185.13
ETH 3290.40
USDT 1.00
SBD 2.44