เมนูวันนี้

in #krsuccesslast year

image.png

image.png

image.png

image.png

เมนูวันนี้

มาแนะนำ เมนูกับข้าววันนี้ ของร้าน ครัว คุณมาลา
-ยำหน้ากากหมู 🐷🐷
-แกงขี้เหล็ก 🌱🌱
-แกง​เห็ด​ใส่จิ้งหรีด🐜🐜
-แกงจืด 🥕🥕

#ครอบครัวสุดใจ #บ้านจำนรรจ์

📸Picturesmartphone
📱 ModelOPPO
TypeAndroid
Photographer@nareebun
LocationThailand

Coin Marketplace

STEEM 0.17
TRX 0.08
JST 0.022
BTC 26219.49
ETH 1578.64
USDT 1.00
SBD 2.24