ต้นสาละ 22022022

in #krsuccess2 years ago

image.png

image.png

ต้นสาละ 22022022

เป็นความบังเอิญแวะร้านลาดหน้า
ช่วงรอก็เหลือบไปเห็นต้นสาละ
ออกดอกสีเหลืองทอง
ห้อยช่อระย้า มีกลิ่นหอม
เพื่อไม่ให้เสียเวลา
ถ่ายส่งให้เพื่อนๆได้ชื่นชมกันจ้า

📸Picturesmartphone
📱 ModelOPPO
TypeAndroid
Photographer@nareebun
LocationThailand
Sort:  

ชอบดอกสละ สวยมากค่ะ ;)

Coin Marketplace

STEEM 0.18
TRX 0.09
JST 0.024
BTC 27032.79
ETH 1674.76
USDT 1.00
SBD 2.24