Daily bread 652

in #krlast month

Let them give thanks to the LORD for his unfailing love and his wonderful deeds for men, (Psalms 107:8) ให้เขาทั้งหลายขอบพระคุณพระยาห์เวห์ เพราะความรักมั่นคงของพระองค์ เพราะการอัศจรรย์ต่างๆ ของพระองค์ที่มีต่อมนุษย์ทั้งหลาย (‭‭สดุดี‬ ‭107:8‬) Nguyện người ta ngợi-khen Đức Giê-hô-va vì sự nhân-từ Ngài, Và vì các công-việc lạ-lùng Ngài làm cho con loài người! ‭‭(Thi-thiên‬ ‭107:8‬‭) 여호와의 인자하심과 인생에게 행하신 기적으로 말미암아 그를 찬송할지로다 (시편 107장 8절)
EEC66279-A68C-4197-8522-4B2DAE1049B7.jpeg