Daily bread 640

in #kr2 months ago

I will sing of the LORDs great love forever; with my mouth I will make your faithfulness known through all generations. (Psalms 89:1) ข้าแต่พระยาห์เวห์ ข้าพระองค์จะร้องเพลงถึงความรักมั่นคงของพระองค์เป็นนิตย์ ปากของข้าพระองค์จะประกาศความซื่อสัตย์ของพระองค์ทุกชั่วชาติพันธุ์ (‭‭สดุดี‬ ‭89:1‬) Tôi sẽ hát-xướng về sự nhân từ của Đức Giê-hô-va luôn luôn; Từ đời nầy sang đời kia miệng tôi sẽ truyền ra sự thành-tín của Ngài.‭‭(Thi-thiên‬ ‭89:1‬‭) 내가 여호와의 인자하심을 영원히 노래하며 주의 성실하심을 내 입으로 대대에 알게 하리이다 (시편 89장 1)
BF881820-DCD9-4E78-AB67-C121A63520CF.jpeg