Sebastian krabben, för att hålla ögonen på Ariel.

in #kpst2 years ago

Triton, den mäktiga kungen av havet, har många döttrar. De älskar undervattensvärlden, där de bor. Men Ariel, hans yngsta barn, drömmar om världen på vattnet, den mänskliga världen. Trots att hans far hade varnat honom för att inte åka dit, ignorerade Ariel honom. Han simmar ofta till havsytan.

Ariel och hennes bästa vän, Flounder, älskar att besöka mågen Skatel. Skatel berättar om alla de mänskliga saker som Ariel hittade på havsbotten. En dag visste Triton att Ariel ofta gick till havs. Triton var rasande. Han är orolig för Ariels säkerhet. Så frågar han sin förtrogen vän, Sebastian krabben, för att hålla ögonen på Ariel.

Några dagar senare såg Ariel ett skepp som passerade genom havet. "Man!" Utropade Ariel när han simmade snabbt mot skeppet. "Åh nej!" Skrek Sebastian. Snabb och Flounder jagar efter Ariel.

Sort:  

Congratulations @ulesteem! You have completed some achievement on Steemit and have been rewarded with new badge(s) :

You published 4 posts in one day
Award for the number of posts published

Click on any badge to view your own Board of Honor on SteemitBoard.
For more information about SteemitBoard, click here

If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

By upvoting this notification, you can help all Steemit users. Learn how here!