урност. Зато тражи свог пријатеља, Себастиана

in #kpst5 years ago

Тритон, моћни краљ мора, има много ћерки. Они воле подводни свет, где живе. Али Ариел, његово најмлађе дете, сања о свету на површини воде, људском свету. Иако га је његов отац упозорио да не иде тамо, Ариел га је игнорисао. Често плива на површину мора.

Ариел и њен најбољи пријатељ, Флоундер, воле да посећују галеб Скател. Скател им говори о свим људским стварима које је Ариел нашао на дну океана. Једног дана Тритон је знао да је Ариел често отишао на море. Тритон је био бесан. Забринут је за Ариелову сигурност. Зато тражи свог пријатеља, Себастиана, ракију да пази на Ариела.

Неколико дана касније Ариел је видео брод који пролази кроз море. "Човече!", Узвикнуо је Ариел док је брзо пливао према броду. "Ох не!", Викао је Себастијан. Брзо он и Флоундер јуре за Ариелом.

Coin Marketplace

STEEM 0.20
TRX 0.06
JST 0.026
BTC 27459.89
ETH 1745.86
USDT 1.00
SBD 2.90