KORA NETWORK Finansal ağda yeni bir sistem

in #koranetwork6 years ago (edited)

Günümüzde insanların çoğu finansal işlemlerini bankacılık sistemi aracılığıyla yürütmektedir.fakat sadece banka hesabına sihip olmak kişilerin finansal işlem ihtiyaçlarını tamamen karşılamamaktadır.Bankaların genel sermayelerini artırmak için mali gücü iyi olmayan milyonlarca insanı dışlaması o ülkede ekonomik,politik ve siyasi istikrarsızlığa davetiye çıkarmaktadır.

Tarihte insanlar mali hizmetlerini yürütmek için çeşitli gayriresmi yöntemler kullanmış fakat bu yöntemler hızlı ve ucuz olmasının yanısıra güvensiz ve frajil bir yapıya sahiptir.
Günümüzde bankalar insanlara kredi vermek için kimlik bilgileri,depozito,hipotek veya kefil gibi şeylere kendilerini garanti altına almak için ihtiyaç duyarlar.Ayrıca çoğu banka hesap işletim ücreti ve dosya masrafı talep eder.Gelişmemiş ülkelerde bankalar zengin insanlara hitap eder.fakir insanlardan kar etmeyeceğini düşünerek finansal hizmet sunmaz.örneğin Kırsal veya uzak bölgelerdeki banka şubelerinin açılması yüksek maliyetlerden dolayı kârlı değildir.Bu insanlar basit bir para transferi için bile çok uzun mesafeler katetmek zorundadırlar.
Merkezi Eşleştirme, her bir Mobil Para İşletmecisinin bankalar ve tüccarlar arasında entegre olması gerektiğinden, birlikte çalışabilirlik için bir engel oluşturur, yani çekirdek coğrafi bölge veya ülke dışına çıkamazlar.
Banka hesabı olmayan birçok insan, bankaları güvensiz olarak algılamaktadır. ATM'ler ve mobil bankacılık gibi finansal teknolojide yaygın bir güven eksikliği bulunmaktadır.

KORA NETWORK
Kora, Afrika'da sıklıkla şenliklerde ya da dinleyicilerine bir umut mesajı gönderen popüler bir müzik aletidir.Kora network Blockchain ile güçlendirilmiş, tüm toplumsal kesimi kapsayıcı, topluluk mülkiyetindeki finansal hizmet ekosistemi için gerekli olan altyapıyı inşa ediyor

Koranetwork ne yapar?
Kora da akıllı telefon,internet gibi şeylere ihtiyaç yok sms yeterli.Herkes korayı kullanabilir.
Kora Ağı, topluluklarda var olan ve güvenilen ağları güçlendirerek, kendi ağlarını yaratma ve geliştirme imkânı sunar.
Kora, piyasaya sunulduğu andan itibaren, Kora Network'teki kullanıcılara ve topluluklara hitap etmek için gerekli tüm ekosistemi inşa edecektir

Kora blockchain kullanımı ile maliyeti düşürür.
Kora şu anda bir Android uygulaması ve SMS arayüzü ile Rinkeby test ağında çalışıyor. Tüm işlemler Ethereum blok zincirine kaydedilir ve kullanıcı kimliklerine uPort yoluyla bağlanır ve bağımsız olarak doğrulanabilir. Bu kullanıcıların tutarlı bir kredi geçmişi oluşturmalarını sağlar vefinansal düzenleyicilerin uygunluğu doğrulamasına ve mali suçlardan korunmalarına yardımcı olmasına izin verir. Sunulan hizmetlerin kapsamını genişletmek için GRID + veya SALT Lending gibi hizmetler Kora Ağına kolayca entegre edilebilir.

KORA NETWORK TOKEN VE EFİAT
Kora Ağı ulusal para birimlerini elektronik, kriptografik açıdan güvenli belirteçler (eFiat) olarak destekleyecektir. Kora Ağ Kartı (KNT) olarak bilinen kripto para birimi de olacaktır. KNT, Kora Ağına erişimi güvence altına almak ve yönetmek için kullanılacaktır.
Kora dünyanın en ücra en gelişmemiş kırsal bölümüne bile hizmet götürmeyi ve bunu çok daha ucuza yapmayı amaçlamaktadır.Maddi gücü çok iyi olan kesimin finansal açıdan faydalandığı hizmetler kora ağı ile kırsal kesimlere de taşınmaktadır. Sağlayıcılar, kullanıcılara Kora Ağı'ndaki finansal hizmetlere erişim imkânı tanıyacak
eFiat, kullanıcıların ülkelerinde kullandıkları ulusal para birimlerinin dijital versiyonlarıdır. Tüccarlar ödeme yöntemleri olarak eFiat'ı kabul eden işletmeler olacak

CVN(Toplumsal Değer Ağı)
Tarım kooperatifleri, mal satın alırken fonların doğru kullanımını sağlamak için CVN denilen toplumsal değer ağlarını kullanabilir. Tasarruf grupları, e-ticarette sermayeyi güvenli bir şekilde havuzlamak için bir CVN kullanabilir ve bu sermayenin kullanımını yönetebilir. Ulusal sendikalar yolsuzlukla mücadele etmek için hem ulusal olarak hem de yerel bölüm olarak CVN'ler kurabilir.

KORA NASIL ÇALIŞIR?
Dünyada iletişim için en çok kullanılan araçlar telefonlar ve sms uygulamalarıdır.Kora en ucuz telefonlarda kullanılabildiği gibi kullanıcılar USSD aracılığıyla kısa kod numarası ile bile kullanılabilir.
Kimlik belgeleri finansal hizmet alabilmek için bir engel teşkil etmektedir.Kora ağını kullanmak isteyen kullanıcılar tüm kanun ve yönetmeliklere uygun esnek bir on-board işlemi ilebu ağa katılabilecek.Bu ağ üzerinde yaptıkları işlemler ile itibar puanı toplayabilecekler.Bu itibar puanlarına göre ağ üzerinde işlem limitleri oluşturulacak.Nekadar çok ve güvenli işlem o kadar kredibiliteyi artıracak.
Kora ethereumu destekleyen ethermint üzerine kurulu bir sistem olacak.İşlem hızı 5-10 sn de gerçekleşecek şekilde olacak. , Kora Ağı diğer blok zincirlerle% 100 birlikte çalışabilir. Kullanıcılar Kora Ağında işlem yaparken, KNT(kora network token) cinsinden bir ücret ödeyecek.
Kora ile ilgili tanıtım videosunu aşağıdaki youtube linkinden izliyebilirsiniz

KORANIN AVANTAJLARI
Kora ağı ile kişiler uzak mesafelere para transferlerini hiçbir komisyon ödemeden ucuz ve hızlı bir şekilde gerçekleştirebilecekler.
Normalde bir kişi bankadan kredi çekmek istese bir dizi prosedürü yerine getirmek zorundadır.bunlardan bazıları kimlik doğrulama,hipotek,kefil gibi.kora ağı ile bunların hiç birine gerek kalmadan borçlanma ve borç verme işlemleri gerçekleştirilebilecek.
Tarım alanında şirketler kırsal kesimlerden aldıkları hammadde karşılığı ücreti çiftçiye malı teslim aldıktan sonra banka yolu ile yaptıkları için ve kırsal kesimlerde o banka şubeleri bulunmadığı için çiftçilerin paralarını tedarik etmeleri hem zor hem zaman almaktadır.kora ağı ile bu sorun ortadan kalkmaktadır.
Uluslararası fon dağıtımlarında yolsuzluğu önleyebilmek için yardım kuruluşlarının ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak istedikleri yardım koranetwork token şeklinde ödenerek yolsuzluk önlenip yardımın ulaşması hızlandırılabilir.

KORA YOL HARİTASI
Kora’nın amacı tüm dünyaya kısa vadede hızlı,güvenilir bir mali hizmetler sunmaktır.
HAZİRAN 2017-----------YATIRIM
AĞUSTOS 2017----------Kora 1.0 sürümünün geliştirilmesi,USSD,SMS ve Mobil uygulama
EYLÜL 2017---------------Kora 1.0 ın Ethereum testneti
KASIM 2017--------------Batı Afrikada kullanıcı testinin başlatılması
ARALIK 2017-------------Çekirdek Ağ geliştirme
OCAK 2018---------------Kora 1.0 ın testnete izin verilmesi
MART 2018---------------Ön satış
MART 2018---------------İlk Beta testinin başlatılması
MART 2018---------------Kamu satışı
MAYIS 2018---------------Beta testinin tamamlanması
AĞUSTOS 2018-----------Afrika’da pilot uygulamanın başlatılması
MART 2019----------------Asya ve küresel genişleme
KASIM 2019---------------Kora 2.0 ın başlatılması

TAKIM VE PARTNERLAR

Sosyal Medya
Medium: https://medium.com/kora-network
Twitter: https://twitter.com/Kora_Network
Reddit: https://www.reddit.com/r/KoraNetwork/
Telegram: https://t.me/kora_network
Facebook: https://www.facebook.com/thekoranetwork
Github: https://github.com/koranetwork

Bounty program ve referans linkleri
https://bountyhive.io/join/Kora%20Network
https://bountyhive.io/r/medlucky

Sort:  

ellerinize sağlık harika bir yazı olmuş. Afrikanın aslında yeni ümidi. gelecek vaat eden bir proje..

Coin Marketplace

STEEM 0.20
TRX 0.13
JST 0.029
BTC 67644.39
ETH 3483.63
USDT 1.00
SBD 2.65