သူေဌးမျဖစ္ခင္

in #knowledge3 years ago (edited)

သူေ႒းမျဖစ္ခင္ အသံုးအစြဲမၾကမ္းႏွင့္
မရင္းႏွီးေသးလ်ွင္ အစအေနာက္မသန္ႏွင့္
အေျပာေကာင္းေန၍ လြယ္လြယ္မယံုႏွင့္
ခံတြင္းေကာင္းတိုင္း ပလုပ္ပေလာင္းမစားႏွင့္
မိမိကမွန္သည္ဟူ၍ ျပစ္ျပစ္ခါခါမေျပာလိုက္ႏွင့္
ဆင္းရဲေန၍ အထင္ေသးစကားမေျပာႏွင့္
ခ်မ္းသာေန၍လည္း အထင္ႀကီးသည့္စကားမေျပာႏွင့္
မ႐ွိသည့္ဂုဏ္ကိုလည္း သြားမေျမႇာက္ႏွင့္
႐ွိေနသည့္ဂုဏ္ကိုလည္း ႏွိမ့္ခ် မဆက္ဆံႏွင့္
အစားမွား၍ ေသသြားသူလည္းမ်ားစြာ႐ွိ၏
စကားမွား၍ ဘဝအေျခအေန နိမ့္က်သြားသူလည္း
မ်ားစြာ႐ွိ၏။
ပညာ႐ွိျဖစ္ဖို႔အတြက္ ပါးစပ္ေပါက္ကို ဦးစြာျပင္ရ၏။
မ်က္ႏွာ၌ ကန္႔လန္႔ပါေသာပါးစပ္ျဖစ္ေသာ္လည္း
ပါးစပ္က ေျပာသည့္စကား
ပါးစပ္က စားသည့္အစာ ...ကန္႔လန္႔မျဖစ္ေအာင္
လိုက္ေလ်ွာညီေထြျဖစ္ေအာင္ သတိျပဳ အပ္၏။
ထို႔ေၾကာင့္...
စကားမေျပာခင္ စဥ္းစားပါ
အစားမစားခင္ သံုးသပ္ပါ။

Crd