ကြၽနး္ငယ္ကေလးကို ဝယ္ၿပီး ကိုယ္ပိုင္ ဘုရင့္ႏိုင္ငံ ထူေထာင္သူ

in knowledge •  last year

images (13).jpeg
အသက္၅၆အရြယ္႐ွိ ရီနာတိုဘာ႐ို႔စ္သည္ေပၚတူဂီႏိုင္ငံ မက္ဒါရီးယားၿမိဳ႕ ဖန္ခ်ယ္လ္ဆိပ္ကမ္း႐ွိ ကြၽန္းငယ္ကေလးကို ဝယ္ယူၿပီး
ပြန္တင္ဟာဘုရင့္ႏိုင္ငံဟု အမည္ေပးကာ သူ႔ကိုယ္သူမင္းသား ရီနာတို ဟု ဘိသိက္သြန္းခဲ့သည္...ငုင္းဝယ္ယူထားေသာ ကြၽနး္ငယ္ကေလး ပြန္တင္ဟာ သည္ အိပ္ခန္းတစ္ခန္းပါ အိမ္တစ္လံုး အရြယ္အစားခန္႔သာ႐ွိသည္...ပြန္တင္ဟာႏိုင္ငံတြင္ ႏိုင္ငံသားေလးဦးမွာ ငုင္းကိုယ္တိုင္ ၊ ဇနီးသည္၊ သားႏွင့္ သမီးတို႔ ျဖစ္ၾကသည္...ငုင္း၏ အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္း အလုပ္မွာ အႏုပညာဆရာျဖစ္ၿပီး ရဲတပ္သား ၊ ဥယ်ာဥ္မွဴး၊ အေဆာက္အအံု ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေ႐ွာက္သူ ႏွင့္ ငုင္းကို္ယ္ပိုင္ႏိုင္ငံမွ ေတာ္ဝင္မိသားစုဝင္တစ္ဦးလည္းျဖစ္သည္...
images (11).jpeg
principality-pontinha-portugal-madeira-funchal-view-81297624.jpg
SMT 71
Upvote & Follow👉👉 @htetlinnaung

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

မိုက္တယ္

SMT 57

SMT-59
Good..

ေကာင္းတယ္ bro
Smt 56

Smt 62

SMT52

SMT 54

SMT No 55

SMT(51)

ဖတ္ရတာဗဟုသုတရပါတယ္
smt63