Apelacja.

in klr2 •  last year 

Apeluję tym osobą co odwiedzają kanał, by dawali upvote, bo tak inaczej nie ma żadnego sensu w żadnym wypadku wasze konta.

Równie dobrze, nie musieliście je zakładać. Jeżeli chcecie coś wiedzieć o bitcoinach proponuję ten film:


Nie myślcie źle, ale dawajcie upvote.... Bo tak to nic z tego w ogóle nie ma nic.

Pozdrawiam.

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Your Post Has Been Featured on @Resteemable!
Feature any Steemit post using resteemit.com!
How It Works:
1. Take Any Steemit URL
2. Erase https://
3. Type re
Get Featured Instantly & Featured Posts are voted every 2.4hrs
Join the Curation Team Here | Vote Resteemable for Witness