Kinesiotaping

in kinesiotaping •  7 months ago  (edited)

IMG_20190320_210839.jpg
Aplikacja która daje ulgę w trzech znanych mi sytuacjach. Ból okolicy szyi, uraz " uderzenie biczem", obrzęk w okolicy szyi! Tu zjechałem trochę na boki aby sprawdzić działanie na tak zwany "wdowi garb" http://steemitboard.com/@jacentys /dw-early.png

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!