Zagraniczne kempingi to małe miasteczka - warto...

in #kemping3 years ago

Przechwytywanie.JPG

Jeśli rozważasz wyjazd na zagraniczny kemping, to pewnie wiesz że te zagraniczne kempingi są trochę inne od tych naszych krajowych 😊 Już pewnie zauważyłeś że zagraniczne kempingi wyglądają jak mini miasteczka ponieważ znajdziesz np. fryzjera, prywatnego lekarza, dentystę jak i również supermarket, wiele barów czy wypożyczalnię rowerów 🏄‍♂⛹‍♂🚴‍♂.

W kempingach o wyższym standardzie jest również możliwość pobierania bezpłatnej nauki gry na gitarze czy strzelania z łuku a dla dzieciaków są fajne wieczorne animacje 💪. Dodatkowo masz też możliwość skorzystania z bardzo rozbudowanych kompleksów basenowych 🏊‍♀.

A Wy gdzie w tym roku wybieracie się na wakacje? My będziemy na Słowenii, we Włoszech i w Austrii !

Coin Marketplace

STEEM 0.27
TRX 0.07
JST 0.034
BTC 24330.31
ETH 1899.44
USDT 1.00
SBD 3.33