Henüz tanışmamış olanlar için JQ | Terminal Json Pretty Human readible

in #jsonpretty4 years ago

Merhaba :)

Henüz tanışmamış olanlar için JQ aslında bir terminal uygulamasıdır.
Aşağıda görseldeki gibi terminal ekranında Json çıktı için renklendirme ve human readible konularında kolaylık sağlar.

json-jq-only-first-element.PNG

MAC Os sisteminize kurmak için;
brew install jq

Debian ve türevlerinde kurmak için ( ubuntu, linuxmint etc. )
sudo apt-get install jq

Kurulum yaptıktan sonra aşağıdaki şekilde kullanabilirsiniz;
head -n1 benimguccukdosyam.json | jq .

Site Adresi : https://stedolan.github.io/jq/

İndirmek ve Kurmak için: https://stedolan.github.io/jq/download/

Daha detaylı incelemek isterseniz;
https://devdojo.com/bobbyiliev/how-to-work-with-json-in-bash-using-jq

oldu o zaman, teşekkürler :)

Coin Marketplace

STEEM 0.20
TRX 0.12
JST 0.028
BTC 64273.56
ETH 3487.80
USDT 1.00
SBD 2.52