[ taslaktır ] JSON Schema Validate and Path Query

in #json4 years ago (edited)

Yıllar sonra bulduğum ikili :)

Apiler üzerine çalışıyorsanız çokça json request ve response ile haşır neşir olmuşsunuzdur;
Hem veriye ulaşma ve doğrulama üzerine bir sürü kod parçacığı yazmışızdır.

Json ile çalışırken "JSON Schema" için aktif olan draft v7 den sonra "2019-09" [https://json-schema.org/specification.html] versiyonuna geçildi.

JSON Schema doğrulamaları ve Json içerisinde query yapmak için python da bişeyler karalayıp, Flask ile roting ekleyip, yardımcı ( arkadaş helper diyemedim ne diyeyim :) o yüzden ingilizce karışık oldu ) hazırlıyorum.

Path Query ile elimizdeki karmalık-şarmaşık json içinde sorgulama yapmamızı sağlayan bir çözüme ulaşmış oluyoruz.
JSON schema2.png

Coin Marketplace

STEEM 0.28
TRX 0.11
JST 0.038
BTC 67558.91
ETH 3282.92
USDT 1.00
SBD 4.17