Waarom Zijn Naam Nooit Jezus was - De letter 'J' bestond pas in de latere jaren 1600!

in jezus •  last year

Weten jullie dat de naam Jezus, niet de correcte maar een valse naam is?

handen-licht.jpg

Overweeg dit: als de letter J pas gecreëerd werd in de jaren 1600. Hoe kan het dan, dat het individu, bekend als de Messias - CHRISTUS, meer dan 2000 jaar genoemd werd met de lasterlijke naam "Jezus"?

De harde waarheid voor de Christenen van de moderne tijd is: hij heeft nooit zo geheten! Satan is de meester van BEDROG!

Let op de video hierboven gecreëerd door @ prime-cleric Richard Ruff van de Oecumenische Orde van Christus.

Hier is een fragment van het boek 'Christus is teruggekeerd', ook samengesteld / geschreven door onze geliefde Eerste Clerus.

" JEZUS - Elke schrift geleerde zal u vertellen, dat de naam van Christus 'Yeshua' is en niet 'Jezus'. Sommigen zullen u vertellen dat de naamverandering veroorzaakt is door 'grammatica fouten', 'vertaal fouten' of andere excuses . De wereld werd opzettelijk verward door Satan, zodat niemand beroep kon doen op de autoriteit van God, door de juiste naam van zijn Zoon te gebruiken, en een "veel voorkomende naam" werd gegeven aan de onopgeleide massa's. Deze naam was "Jezus". Open elke Bijbel en u zult zien dat de correcte namen van Christus en zijn Vader zijn vervangen door: Jezus, God, Heer, enz. Dit werd doelbewust gedaan. De letter 'J' bestond niet in de Hebreeuwse taal of in het Grieks, Latijnse of Engelse talen tot rond de 17de eeuw. Heer RayEl zou zijn naam gemakkelijk kunnen verkondigen als 'Jezus', als hij met dit bedrog wilde doorgaan en de controverse wou vermijden, maar Heer RayEl dringt erop aan de waarheid te verkondigen in alle zaken. RAYMOND ELWOOD is zijn geboortenaam, LEAR is zijn achternaam. "

IS-RA-EL heeft ook een oudere dan zijn Hebreeuwse oorsprong; onthoud dat Mozes, die de Torah schreef, als een Egyptische Prins werd groot gebracht.

ISis - was een Godin in het oude Egypte en betekent Troon, zij was de moederverzorger - de Hogepriester - de Godin van de schepping.

RA - was een God in het oude Egypte en betekent 'mond' of 'spraak' - het gesproken woord.

EL - is de Hebreeuwse God en komt oorspronkelijke van de oude God Enlil en Ellil.

Straal zoals de zon en blijf de liefde verspreiden.

19420629_627441917461281_7374949162405103265_n.jpg

Bezoek onze Congregatie online:
https://www.facebook.com/groups/ICoLR/
https://vk.com/congregation_of_lord_rayel

Bekijk ook:
http://ra-el.org/
https://armageddonbroadcastnetwork.tv/
https://sanctuaryinterfaith.org/

Doneren kan via:
https://sanctuaryinterfaith.org/donations/ or through paypal at: SanctuaryInterfaithIsrael@gmail.com
bannernewer2.jpg

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Thank you for shattering this deception, Evie! Well done.

The "Jesus" lie has gone on for too many years! It's time bring the world to the time. Right on, Evie!