SENSORY JEWELRY / SENSORYCZNA BIŻUTERIA

in jewelry •  2 years ago  (edited)

SENSORY JEWELRY

I love designing spaces for living. I love these meetings with Investors, get to know their characters, emotions and dreams. I love even those endless hours spent later on formulating a project, making technical drawings and visualizations. I love this state when I am in the middle of a project and it does not matter if I eat breakfast, I go on a tram or go to bed after an intense day - in my mind I solve design problems and look for new solutions. Recently, I even had such a funny situation - in one of the projects I had to come up with a clever design solution in a rather difficult spatial layout. I thought about it for two days and nothing. Until here, finally, I come up with an idea - during sleep. I wake up in the morning and the project was ready :)

It was the moment when I said to myself - Patrycja, you need a break.

Such a break is for me handicraft, work with material. Then I turn off the computer, dress working clothes and run to the woodworking shop. I focus all my thoughts on this little wood, which is still so rough and cold. I start to process it, I am looking for shape and soft edges. My object is formed instinctively, by itself.
This is how the jewelry collection was created, which is the result of my experiments with wood, epoxy resin and UV powder. I put various little things into the wooden form - nails, broken glass, pebbles, spices, cereals. I added UV powder, I poured it with epoxy resin. At the end, I drilled holes for a hanging cord, I polished and oiled the whole.
The jewelry has a second face - active elements shine in UV light.

During creating jewelry I had a lot of fun! There was also adrenaline, because until the end I did not know what effect I would get To sum up - I recommends everyone such an anti-stress and creative activity :)

model - Me :)
the jewelry was made in cooperation with studio @fraktale

SENSORYCZNA BIŻUTERIA

Uwielbiam projektować ludziom przestrzenie do życia. Uwielbiam te spotkania z Inwestorami, poznawać ich charaktery, emocje, marzenia. Uwielbiam nawet te niekończące się godziny spędzone później na opracowywaniu projektu, rysunków technicznych, robieniu wizualizacji. Uwielbiam ten stan, gdy jestem w trakcie projektu i nieważne czy jem śniadanie, jadę tramwajem czy kładę się do łóżka po intensywnym dniu - w myślach rozwiązuję problemy projektowe, szukam nowych rozwiązań. Ostatnio miałam nawet taką zabawną sytuację - w jednym z projektów musiałam wymyślić sprytne rozwiązanie projektowe w dość trudnych układzie przestrzennym. Myślałam nad tym dwa dni i nic. Aż tu w końcu wpadam na pomysł - podczas snu. Budzę się rano i projekt gotowy:)

To był moment w którym powiedziałam do siebie - Patrycja, potrzebujesz przerwy.

Właśnie taką przerwą jest dla mnie rękodzieło, praca z materiałem. Wyłączam wtedy komputer, zakładam robocze ubrania i pędzę do stolarni. Wszystkie swoje myśli skupiam na tym małym drewienku, które jest jeszcze takie szorstkie i zimne. Zaczynam go obrabiać, poszukuję kształtu i odpowiednio miękkich krawędzi. Mój obiekt formuje się instynktownie, jakby sam z siebie.
Tak powstała kolekcja biżuterii, która jest wynikiem moich eksperymentów z drewnem, żywicą epoksydową oraz proszkiem UV. Do drewnianej formy włożyłam różne drobiazgi - gwoździe, potłuczone szkło, kamyczki, przyprawy, płatki śniadaniowe. Dodałam proszek UV, całość zalałam żywicą epoksydową. Na koniec nawierciłam otwory na sznurek do zawieszenia, całość przeszlifowałam i zaolejowałam.
Naszyjnik ma drugie oblicze - w świetle UV świecą się elementy aktywne.

Przy tworzeniu biżuterii miałam naprawdę mnóstwo frajdy! Nie zabrakło też adrenaliny, gdyż do samego końca nie wiedziałam jaki efekt uzyskam. Podsumowując - każdemu polecam takie antystresowe i kreatywne zajęcie :)

modelka - Ja :)
biżuteria powstała we współpracy z pracownią @fraktale

12.jpg

8.jpg

1.jpg

2.jpg

3.jpg

4.jpg

5.jpg

6.jpg

7.jpg

9.jpg

10.jpg

11.jpg

13.jpg

14.jpg

15.jpg

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Hey, nice Blog ! I upvoted you and Iam Following you, and I will go on with upvoting!

Would you follow and upvote me too !

Thanks for your comment:)

nice post please vote my comment, because your vote is very valuable to me

Nie upvotuj botów, które proszą o upvote :>

Dzięki za sugestię :) Dopiero rozpoczęłam przygodę ze steemit-em i jeszcze nie do końca zapoznałam się z tutejszą polityką. Pozdrawiam