Daily bread 542

in #jesus2 months ago

It is a land the LORD your God cares for; the eyes of the LORD your God are continually on it from the beginning of the year to its end. (Deuteronomy 11:12) เป็นแผ่นดินซึ่งพระยาห์เวห์พระเจ้าของท่านทรงดูแล พระเนตรของพระยาห์เวห์พระเจ้าของท่านอยู่เหนือแผ่นดินนั้นเสมอ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงสิ้นปี ‭‭(เฉลยธรรมบัญญัติ‬ ‭11:12‬) និយាយថាទឹកដីដែលព្រះអម្ចាស់ជាព្រះរបស់អ្នកយកចិត្ដទុកដាក់គឺចាប់តាំងពីដើមឆ្នាំរហូតដល់ដំណាច់ឆ្នាំព្រះនេត្ររបស់ព្រះអម្ចាស់ជាព្រះរបស់អ្នកស្ថិតនៅលើគេជានិច្ច។. (ចោទិយកថា ១១:១២) Ấy là một xứ Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi săn-sóc, mắt Ngài hằng đoái-xem nó từ đầu năm đến cuối. ‭‭(Phục-truyền Luật-lệ Ký‬ ‭11:12) 네 하나님 여호와께서 돌보아 주시는 땅이라 연초부터 연말까지 네 하나님 여호와의 눈이 항상 그 위에 있느니라 (신명기 11장 12)