Jambu MerahsteemCreated with Sketch.

in #jambu3 years ago

Jambu Merah merupakan jambu yang mengandung banyak air dan mempunyai rasa yang sedikit asam, jambu ini sudah lama di kenal di Indonesia sehingga kita tidak tahu dari mana asalnya. Sekarang jambu merah ini sudah terjadi perubahan sedikit bentuk buahnya, dikarenakan hasil perkawinan silang dengan jambu lain.

photo_2018-08-15_08-59-05.jpg

photo_2018-08-15_08-59-46.jpg

photo_2018-08-15_08-59-26.jpg

Kalau kita perhatikan secara teliti jambu merah ini mirip dengan bibir, sehingga beralasan kita menyebut dengan nama jambu bibir. Coba kawan-kawan perhatikan apakah betul jambu ini mirip dengan bibir??? ya ini hanya dari sudut pandang saja kalaupun ada yang memperhatikan tidak mirip dengan bibir tidak jadi masalah juga. Terima kasih atas perhatiannya.

By @ifwadi Bireuen

Sort:  

Beungoh2 ka hawa boh jambe...

Hahaha hana laen, tapajoh yang kana dilee

Coin Marketplace

STEEM 0.29
TRX 0.06
JST 0.038
BTC 35009.96
ETH 2390.19
USDT 1.00
SBD 3.89