Project IRON MAN - 3D Model from start to finish. Phase 1. [EN/PL]

in #ironman2 years ago (edited)

Hi,
this is a part of my daily job but ... anyways...
project IRON MAN is what I like to call it. This one had a small accident falling out of the trunk of the car so it demands a small fixing, which TBH is already done and will be posted quite soon.
The series will involve the steps taken to finish this model. It is a little more than 1:1 scale. Below also my photo with Tony:). Model and printing done by Massivit 3D 1800 (go check them out! - https://massivit3d.com) the 3d printer capable of printing 180cm height model.

[PL]
Hej!
modele 3d to część mojej zawodowej pracy, zatem...
lubię nazywać to projekt IRON MAN. Ten konkretny model miał mały wypadek, dosłownie wypadając z bagażnika samochodu. Ramie wymaga małej naprawy, która, prawdę mówiąc jest już wykonana i niebawem zostanie przedstawiona jako faza druga.
Seria będzie składała się z kilku (okaże się ilu) kroków i będzie obrazować wszystkie kroki do momentu ukończenia projektu. Skala modelu jest nieco ponad 1:1 (poniżej również moje foto z Tonym:)). Model wydrukowany na drukarce Massivit 3D 1800 (warto zerknąć! - https://massivit3d.com). Maszyna o możliwościach wydrukowania modelu wysokości 180cm.

20180322_160607.gif

20180322_161439.jpg