Presentome + proba de Identidade Keybase

in introducingmyself •  last year

Ola, xente. Son Manuel, e parezome a este debuxo que tedes ahí abaixo. Achegome o @steemit na percura de falantes da lingoa galego-portuguea, para partillar experiencias e coñecementos dos nosos respectivos mundos, e calquera que sexa a variante dialectal empregada


Son galego. Eu vivo eiquí....


Son activista cannabica, adoro o software libre e o coñecemento partillado.

Profesionalmente traballo na xestión de comunidades  e identidades virtuais.

Teño curosidade polo mundo das criptomoedas... os novos lanzamentos, as tecnoloxías que emerxen e as posibilidades da Cadea de Bloques no mundo real.

Meu amor ....O  Proxecto "GazetaGz"

Tesme que deixarme que che fale de isto, porque me ten emocionada....
Pretendemos crear unha canle de encontro entre todas as persoas que falen a lingoa galego-portuguesa.
O perfil no Steemit da GazetaGZ é partillar e valorar os mellores contidos na lingoa galego-portuguesa así como valorizar ás autoras e artistas que teñan na lingoa da galeguía o seu medio natural de comunicación.
Gostaríanos contar coa túa colaboración e apoio neste proxecto.

Dentro del está a idea da creación de wikilibros acaidos para as xentes da galeguía, como esta Xeografía da Lingoa Galego Portuguesa que podedes atopar (e leer, e descargar) na carpeta pública da GazetaGz no Keybase. 


Xa mais nada. Moitos bicos e a todos e a todas.  

Deixovos unha foto mais da miña terra... na ría de Vigo

Cesantes. Ría de Vigo. (Google Maps)

Vista de Vigo. Monte Galiñeiro ó fondo. (Google Maps)

 Illas Cíes. (Google Maps)


-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----

Hash: SHA512


Son Manuel Freiría. En keybase.io Freyman

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----

Version: Keybase OpenPGP v2.0.62

Comment: https://keybase.io/crypto


wsBcBAABCgAGBQJYlTjhAAoJEIvDjtALDVXMgBwIAIOjBBUYODZVfJGbP/YjpZHK

+h57Bk3PxOgZ1WvQ+z3WMvf2kizZ9BcI8s9pzdvuAA1lQ2pz4ovqYt4s/q6XGkGY

HzAXh/rZzN9Uv+rPoPpJ0/yFYngGXQfpJ1p+Qmb6Ra/PPUk92AmHqKzl+5UdGdWF

zbehTlRVlx1uLdhA8qfF8Pz++9xEYkCiKORYjrKfX0G/N2CbiZa08Ulksyq1D7oz

jTdVoqPMb/7L6A2mdB0D60bpep0/bqeRIZFZORXrJOtexgnQBIR81ydXd1HUc2yJ

WzpFM6NcgsgYmIgmEFNUoDGI0lSQNL7zUU5GzwQQ1EK1fXSNj7FH/2LXjGrgoQU=

=N6XY

-----END PGP SIGNATURE-----


Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!