Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Welcome to Steem @mateosr6 I have upvoted and sent you a tip

·

Thanks

Welcome @Mateosr6 its good to see more new users around. Have fun in this community. I wish you many followers and new friends :-) Cheers @chrisx

·

oki, Thanks.

Chyba troszkę tego nie rozumiem, ale... no ok.

·

wg Mnie idealnie slipknot obrazuje to co jest na rzeczy ważne żeby to obejść bez zbędnej konfrontacji. Podświadomość.

Welcome :) Followed. Follow me back 😘