[PL/ENG] About me!steemCreated with Sketch.

in introduceyourself •  11 months ago

vlg.png


[ENG]

Hi,

My name is COOLER
Im Polish Underground rap artist.
I joined to DLive and DTube community to share my passion with other people.
Im working hard to keep my videos and tracks in the best quality.
I hope you'll enjoy my music and stay around.
Have a Good time!
:)


[PL]

Cześć,

Nazywam się COOLER
Zajmuję się Tworzeniem muzyki rap.
Dołączyłem do społeczności DLive i DTube by dzielić się swoimi zainteresowaniami z innymi.
Ciężko pracuję nad tym by moje klipy video i utwory trzymały wysoki poziom.
Mam nadzieję, że moja muzyka wam się spodoba i zostaniecie na dłużej.
Zapraszam i Pozdrawiam!
:)


Facebook:
https://www.facebook.com/COOLERrap
YT:
https://www.youtube.com/user/COOLERrap
Email:
[email protected]


Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Hey @cooler.rap! Welcome to the community!!

Pokaż co masz tam na składzie ;)

·

Na dniach coś wleci :) pozdro!

Welcome friend hope you will enjoy your time here!

your disc cover is epic!
feel free to follow me back!

·

Thank You! Sure i will :)

Welcome to steemit @cooler.rap. Join @minnowsupport project for more help. Checkout @helpie and @qurator projects.
Send SBD/STEEM to @treeplanter to plant trees and get an get an upvote in exchange of your donation (Min 0.01 SDB)
Upvote this comment to keep helping more new steemians
Send SBD/STEEM to @tuanis in exchange of an upvote and support this project, follow for random votes.