MINIMALISM IN MINI - INTERIOR / MINIMALIZM W MINI - WNĘTRZU

in interiordesign •  last year 

MINIMALISM IN MINI - INTERIOR

Melanie bought a flat in a developer state on one of Warsaw's housing estates. The investor leads an intense lifestyle, often working remotely at the apartment. She dreamed that her space for everyday life would be clear, neat and economical in means. Her apartment is mini in every aspect - minimal space, minimal amount of furniture, colors and appliances.
It is designed so that the minimum amount of items is on top, and cleaning it takes a minimum of time. In a word - a minimalist flat.

The presented visualisations are preliminary and present several different versions.

MINIMALIZM W MINI - WNĘTRZU

Melanie kupiła mieszkanie w stanie deweloperskim na jednym z warszawskich osiedli. Inwestorka prowadzi intensywny styl życia, często pracuje zdalnie na mieszkaniu. Marzyła, aby jej przestrzeń do codziennego życia była jasna, schludna i oszczędna w środkach.
Jej mieszkanie jest mini pod każdym względem - minimalna powierzchnia, minimalna ilość mebli, kolorów oraz urządzeń. Zaprojektowane jest tak, aby minimalna ilość rzeczy była na wierzchu, a sprzątanie go zajmowało minimum czasu. Jednym słowem - mieszkanie minimalistyczne.

Przedstawione wizualizacje są wstępne oraz przedstawiają kilka różnych wersji.

http://patrycjaduda.org/

1.jpg

2.jpg

3.jpg

4.jpg

5.jpg

6.jpg

7.jpg

8.jpg

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Witaj, zapraszam pod tag #pl-architektura - technologia, historia sztuki, budownictwo, fotografia. Oczywiście dodaję do obserwowanych i liczę na dobre treści ;)

·

Witam również! Dziękuję za zaproszenie. W najbliższym czasie zacznę pisać artykuły na różne tematy z zakresu sztuki i projektowania, które mnie szalenie interesują :) Pozdrawiam.