Few m^2 and a lot of requirements, or teen room / Mało m^2, a dużo wymagań, czyli pokój nastolatka

in interiordesign •  2 years ago  (edited)

Few m ^ 2 and a lot of requirements, or teen room

How to organize a living space for a teenager who has many requirements and needs - after all, he goes through one of the most important stages in his life - transforms into a man from a child. The hormones are buzzing, first love appears, friendships. A personality, views and interests begin to develop in a young man. The teenager begins to irritate the present look of his room, overwhelms childish colors, disturbs unused toys. So the moment comes when toys have to be given away to younger siblings, and the freed space needs to be replenished to present needs.

Friends, learning, rest, interests

Such criteria are guided when I design a room for a teenager. I believe that there should be
a place in its four walls for these spheres of life. Yes ... but what if we have only
a few meters ^ 2 to develop?
Then...

Creativity counts

In interior design, we are not limited by the number of square meters by of our creativity. Sometimes, some crazy idea seems to be the perfect solution in this particular case!

I came across the peace of a 14-year-old Kamil. Kamil is interested in computers and sports - he loves to ride a bike.
He lives with his parents in a small apartment on the ground floor. His room has only
11 m ^ 2. It turned out that the bike he had bought recently did not take place in the flat, I had to include it in the teenager's room. In this project I wanted maximum use of space, in all dimensions - I hung the bike on the wall brackets. I arranged the bedroom part in such a way that it can be easily transformed into a living room. The design of the head and graphics
of my authorship.

Mało m^2, a dużo wymagań, czyli pokój nastolatka

Jak zorganizować przestrzeń do życia dla nastolatka, który ma wiele wymagań i potrzeb - przechodzi przecież przed jeden z najważniejszych etapów w swoim życiu - z dziecka przekształca się w mężczyznę. Hormony buzują, pojawiają się pierwsze miłości, przyjaźnie. W młodym człowieku zaczyna kształtować się osobowość, poglądy, a także zainteresowania. Nastolatka zaczyna irytować obecny wygląd jego pokoju, przytłaczają dziecinne kolory, przeszkadzają nieużywane zabawki. Przychodzi więc moment, w którym zabawki trzeba oddać młodszemu rodzeństwu, a uwolnioną przestrzeń zagosopdarować na obecne potrzeby.

Znajomi, nauka, wypoczynek, zainteresowania

Takimi kryteriami kieruję się,gdy projektuję pokój dla nastolatka. Uważam, że dla tych sfer życia powinno znaleźć się miejsce w jego czterech ścianach. Właśnie... ale co jeśli mamy do zagospodarowania zaledwie kilka m^2?
Wtedy...

Liczy się kreatywność

W projektowaniu wnętrz nie ogranicza nas liczba metrów kwadratowych, a nasza kreatywność. Czasem jakiś wydawałoby się szalony pomysł w tym konkretnym przypadku okazuje się być idealnym rozwiązaniem!

Mi przyszło zmierzyć się z pokojem 14-letniego Kamila. Kamil interesuje się komputerami oraz sportem - uwielbia jeździć na rowerze. Mieszka z rodzicami w małym mieszkaniu na parterze. Jego pokój ma zaledwie 11 m^2. Okazało się,że na zakupiony przez niego ostatnio rower nie ma miejsca w mieszkaniu, musiałam uwzględnić go w pokoju nastolatka. W tym projekcie chciałam maksymalne wykorzystać przestrzeń, we wszystkich wymiarach- rower zawiesiłam na uchwytach na ścianie. Część sypialnianą zaaranżowałam w taki sposób, że z łatwością można ją przekształcić w salon. Projekt wezgłowia oraz grafik mojego autorstwa.

1.jpg

3.jpg

2.jpg

4.jpg

5.jpg

![6.jpg](

7.jpg

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!