Di Sudut Ruang Pantai

in #indonesia3 years ago (edited)

Di Sudut Ruang Pantai

image

Sembunyi arah angin pantai
Desir pasir berjalan santai
Matahari malu mengundur diri
Awan ikut menggumpal dikebiri

Tertunduk pelan mencari hati
Tersenyum lebar sibuah hati
Titipan indah RABBI ILAHI

image

kala senja hilang berganti
Malam sunyi kian menanti
Nelayan bergegas mencari rezeki
Buat konsumsi sehari hari.

Coin Marketplace

STEEM 1.33
TRX 0.12
JST 0.145
BTC 60259.17
ETH 2140.05
BNB 464.81
SBD 9.61