Review ICO Cryptov8-VN.

in #ico3 years ago (edited)

Website | Ann Thread | White Paper | Facebook | Twitter | Telegram


Tôi nhận thấy sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng người việt với dự án này vậy nên tôi đã viết bài review về dự án ICO tiềm năng này bằng tiếng việt, hy vọng cộng đồng người việt có cái nhìn sâu sắc nhất về dự án.

Cryptov8 là một nền tảng ngân hàng nhằm thu hẹp khoảng cách giữa một ngân hàng crypto và các sản phẩm và dịch vụ ngân hàng truyền thống bằng cách sử dụng công nghệ blockchain. Cryptov8 cũng nhằm mục đích cung cấp cho người dùng một cách thuận tiện để sử dụng cryptoresources của họ trên thị trường mật mã. Công nghệ Blockchain kết hợp với các tài sản kỹ thuật số do Cryptov8 cung cấp sẽ dẫn đến việc thực hiện cải tiến và sử dụng các chuyển đổi mã hóa trên toàn thế giới.

Tính năng nổi trội của dự án này là gì?

  • Giảm các rào cản tham gia bằng cách cung cấp cấp ngân hàng nơi an toàn cho khách hàng để lưu trữ toàn bộ danh mục đầu tư mã hóa của họ.
  • Giáo dục và giảng dạy người dùng trong sự phức tạp của kỹ thuật số tiền tệ, dẫn họ đến những quyết định sáng suốt.
  • Tạo điều kiện thuận lợi cho việc trao đổi dễ dàng bằng cách cung cấp cơ cho để chuyển đổi fiat thành mật mã.
  • Thúc đẩy sử dụng tiền điện tử bằng cách cung cấp cho người bán cổng thanh toán hỗ trợ chi tiêu mật mã.
  • Cung cấp các khoản phí ưu đãi, phần thưởng và hấp dẫn tỷ giá hối đoái thấp.
  • Khuyến khích cho vay đối với số dư crypto để cung cấp cho mọi người người nắm giữ tiềm năng thu nhập tài sản này.
  • Cung cấp thêm các dịch vụ giá trị gia tăng thông qua chiến lược hợp tác với các tổ chức khác và cung cấp quyền truy cập vào dịch vụ sử dụng công nghệ sổ kế toán phân phối.
  • Hỗ trợ khách hàng với sự hỗ trợ học tập nhận thức giúp họ nhận được câu trả lời và tạo điều kiện thuận lợi cho bất kỳ giao dịch.
  • Cung cấp một nơi an toàn và hợp pháp duy nhất để dàn nhạc chuyển động, mua hàng hoặc yêu cầu số dư.

Roadmap

Tham vọng của Cryptov8 trải rộng trên thế giới truyền thống và tiền điện tử. Chúng tôi dự định kết nối những thế giới hiện tại khác nhau này để cung cấp cho khách hàng những lựa chọn rộng nhất và dịch vụ khách hàng hạng nhất.

Capture.PNG

123.PNG

Token info

Ticker: CRV8
Type: Utility-token
Token standard: No
Token price in ETH: 1 Token = 0.000265 ETH
Bonus program:
Pre-ICO — 33%
ICO period 1–20%
ICO period 2–15%
ICO period 3–10%
ICO period 4 and until the end of the ICO — 5%

Kết luận

Đây thực sự là một dự án tốt, các bạn có thể tham khảo thêm lại trang web, truy cập kênh telegram và nhớ đọc sách trắng của họ, team và cố vấn mạnh, lộ trình rõ ràng. Tôi hy vọng bạn có cái nhìn tốt về dự án này, đừng bỏ qua nó. Cảm ơn tất cả mọi người.

By: Huan00087

ETH: 0x40e3418645725dc0d6f0A76C7b31Ce9275887D1a

Sort:  

Nice beautiful content

Congratulations @huan00087! You have completed the following achievement on Steemit and have been rewarded with new badge(s) :

Award for the number of posts published

Click on the badge to view your Board of Honor.
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

You can upvote this notification to help all Steemit users. Learn why here!

Coin Marketplace

STEEM 0.66
TRX 0.10
JST 0.099
BTC 49743.76
ETH 2298.05
BNB 505.74
SBD 5.47