ShareMeAll

in #ico5 years ago

ShareMeAll rozpoczęło się od pomysłu, aby umożliwić ludziom dzielenie się nie tylko umiejętnościami, ale także obiektami, zasobami, całością lub częścią ich domów, samochodów i wszystkiego, co można sobie wyobrazić. Jest to alternatywny projekt społecznościowy skupiony na najbardziej aktywnej platformie kupujących i sprzedających online.

Korzystając z tej platformy, możesz udostępniać wszystko. Easy Free to platforma, która będzie działać jako projekt społecznościowy, aby dzielić się i rozpowszechniać coś, co można uznać za wymienne. ShareMeAll to platforma handlowa platformy, na której odbywają się wszystkie ruchy giełdowe. Możemy to nazwać barterowym sercem platformy Easy Free. Może to być Twoja usługa, doświadczenie lub twoje rzeczy. Każdy może coś udostępnić lub zmienić na maksa. Z kolei użytkownicy Easy Free otrzymają token eSwitch, który pozwoli im tworzyć usługi, obiekty, mieszkania lub cokolwiek innego, co inni oferują na całym świecie. Dostęp do platformy mobilnej będzie możliwy tylko za pomocą własnego tokenu eSwitch. Aby uprościć dostęp do eSwitch, zostanie stworzona platforma dla rynku Internetu i urządzeń mobilnych, w której będzie używany tylko token eSwitch.

Mówiąc wprost, ShareMeAll Marketplace i eSwitch Tokens to alternatywny projekt społecznościowy, w którym można dzielić się nie tylko umiejętnościami i doświadczeniem, ale także przedmiotami, na przykład całością lub częścią ich domu, samochodu itp. Umożliwi to każdemu użytkownikowi oferowanie i wykorzystywanie wszystkiego do udostępniania tylko dziś można sobie wyobrazić. W zamian użytkownicy ShareMeAll otrzymają eSwitch, który pozwoli im korzystać z usług, udogodnień, udogodnień itp. Oferowanych przez innych członków na całym świecie.

Użytkownicy usługi ShareMeAll.com zaoferują swoje usługi lub produkty społeczności ShareMeAll.com za określoną liczbę eSwitch. Po zakończeniu usługi lub dystrybucji produktu, liczba eSwitch przesuwa się z jednego portfela do drugiego przez blok blockchain. W ten sposób każde przeniesienie z jednego portfolio do drugiego będzie zabezpieczone inteligentną umową. Aby przyspieszyć uruchomienie platformy ShareMeAll.com, podczas tworzenia konta na ShareMeAll.com użytkownik może oferować usługi lub produkty społeczności. W zależności od liczby oferowanych usług i produktów, użytkownikowi zostanie przypisany numer eSwitch w jego portfolio. Maksymalny limit eSwitch dla każdego konta zostanie ustawiony, aby uniknąć fałszywych korzyści lub usług świadczonych przez platformę. W przypadku wykrycia oszustwa, Easy Free będzie uprawniony, zgodnie z warunkami ogólnymi, do natychmiastowego ukarania użytkownika, dopóki eSwitch nie zostanie anulowany.

Przyjrzyjmy się bliżej, na czym polega platforma ShareMeAll i jakie korzyści oferuje ona swoim użytkownikom:

 • Usługi. Każdy z nas ma wszelkie intelektualne lub rzemieślnicze talenty lub rozwija ideę know-how. Jest to wiedza lub zdolność do dzielenia się ShareMeAll. Użytkownicy mogą publicznie oferować swoje usługi społeczności, opisywać, co mogą zrobić i jak mogą być użyteczne. Po określeniu swoich umiejętności, użytkownik ustawia żądane koszty swoich usług w tokenach eSwitch.
 • Produkty. Platforma proponuje zmianę tradycyjnej praktyki sprzedaży towarów na parkietach. Zwykle ludzie wystawiają na sprzedaż rzeczy, których nie używają przez długi czas. Opcja udostępniania będzie dostępna na stronie ShareMeAll. Sprzedający pozostaje właścicielem ich rzeczy, ale pozwala innym osobom zabrać je do tymczasowego użytku.
 • Podstawowe informacje o Token Sale

  ESW = 0,8€

  Soft Cap: 2 000 000€

  Hard Cap: 7 500 000€

  ICO: 15.01 - 15.05

  Zespół ShareMeAll

  Po opracowaniu solidnej i szczegółowej platformy ShareMeAll zjednoczył ekonomię wymiany z blokiem blockchain i zaimplementował unikalną platformę. Projektem, którego nigdy nie widziano w świecie kryptowalut, zarządza zespół, który bierze udział w tak znanych projektach, jak Petchain i Laneaxis.

  Dodatkowe informacje:

  Website: https://sharemeall.io

  Whitepaper: https://sharemeall.io/wp-content/uploads/2018/12/White-Paper-Easy-Free-Sharemeall-eSwitch-EN.pdf

  Bitcointalk: https://bitcointalk.org/index.php?topic=5093262

  Telegram: https://t.me/joinchat/JoZUJRHeHI-rZgSzRPvsXg

  Twitter: https://twitter.com/sharemeall

  Facebook: https://www.facebook.com/sharemeall

  HelloWorld_92 (https://bitcointalk.org/index.php?action=profile;u=2091761)

  ETH: 0xde7Ca81634e7dB3B5d8EeFE2F360716A64B57A0f

  Coin Marketplace

  STEEM 0.31
  TRX 0.14
  JST 0.041
  BTC 66555.87
  ETH 3552.80
  USDT 1.00
  SBD 5.00