Przegląd IEO Colletrix

in #ico5 years ago

Projekt Colletrix (https://www.colletrix.com) reprezentuje społeczność kryptograficzną jako jeden z najbardziej niezwykłych tokenów na świecie, którego celem jest reprezentowanie fizycznych właściwości fizycznych obiektów w infrastrukturze cyfrowej. Projekt łączy operacje z prawami własności intelektualnej, wykorzystanie rejestru blockchain i obiektów fizycznych. Celem twórców jest stworzenie całkowicie nowego rynku handlu i zbierania rzeczy poprzez digitalizację właściwości rzeczy poprzez pisanie do tokenów ERC-721. Jest to główne zadanie, przy realizacji którego wszyscy użytkownicy ekosystemu będą mogli uzyskać pewne korzyści i możliwości dla siebie.

Oczywiście, jak każda inna sfera w naszym życiu, ma zarówno punkty pozytywne, jak i negatywne. Określenie, że możesz bezpiecznie zrozumieć, co należy wyeliminować, aby uniknąć takich problemów w przyszłości. Wszyscy wiemy, że na świecie istnieje ogromna liczba różnych marek, z których każda ma własne prawa autorskie i jest oryginalna we wszystkich przedsięwzięciach. Ale niestety nie zawsze są w stanie śledzić wszystkie te kopie i plagiaty, które są sprzedawane przez tę samą publiczność, ale w innej cenie iz zupełnie innym poziomem jakości. Walka z tym w tradycyjnym formacie jest niezwykle bezużyteczna, ponieważ żaden scentralizowany system nie może rozpoznać prawdy z jej kopii. Aby rozwiązać ten problem oferuje jeden bardzo interesujący projekt. Głównym celem jest połączenie wszystkich narzędzi i funkcji technologicznych, dzięki którym ludzie w końcu uzyskają dostęp do oryginalnych produktów z całego świata. Sam projekt ma bardzo pamiętną nazwę - Colletrix. Jak już rozumiesz technologię, która stanowiła podstawę tego projektu, wszyscy tworzymy naszą ulubioną technologię Blockchain.

To z pomocą jej twórców zamierza stworzyć rewolucję na rynku oryginalnych produktów. Ale aby to osiągnąć, programiści doszli do wniosku, że nie mogą zrobić tylko z własnym tokenem wewnętrznym. Dlatego postanowiono utworzyć dwa oddzielne tokeny, używając jednego łańcucha bloków, ale dwa protokoły ERC-721 i ERC-20. Jeśli mówimy o żetonie standardowym ERC721 (NFT), jego głównym zadaniem jest unikalne łączenie produktów z IP. Ta technika ma na celu integrację starych metod ekonomicznych z nowymi nowoczesnymi technologiami, a także stworzenie nowego i solidnego modelu biznesowego oryginalnych produktów. Każdy adres IP będzie obsługiwany przez własny token NFT, który z kolei pozwoli na stworzenie dożywotniej licencji dla każdego pojedynczego produktu jednego lub drugiego właściciela. Jednocześnie wszyscy właściciele IP zyskają wiarygodne zaufanie do ochrony swoich praw, ponieważ wszystkie będą połączone jednym wspólnym łańcuchem bloków sieciowych i utrzymywane przez wiodący system inteligentnych umów należących do Ethereum na całym świecie. Możesz dowiedzieć się więcej o projekcie na stronie https://www.colletrix.com

Jak działa Colletrix

Gdy własność intelektualna jest sprzedawana na wolnym rynku, zazwyczaj jej pierwotny twórca traci zarówno w sensie prawnym, jak i ekonomicznym. Kupujący i kolekcjonerzy muszą zawsze weryfikować autentyczność i historię przedmiotu lub własności intelektualnej, które kupują, zanim dokonają zakupu. Niestety, praktyka prawna zna wiele negatywnych przykładów, kiedy kupujący nie uzyskuje pełnych informacji o nabytych prawach. Oto główne problemy, z jakimi borykają się uczestnicy rynku handlu prawami autorskimi i prawami własności:

  • Zmniejszenie wartości praw własności intelektualnej i zmniejszenie dochodów ich właścicieli. Nowoczesne modele biznesowe prowadzą do stopniowego spadku wartości i spadku przychodów. Obiekty prawa tracą na wartości z powodu podróbek i innych poważnych słabych punktów.
  • Podrabianie i fałszowanie towarów. Produkty luksusowe lub limitowane są często sprzedawane z wysoką wartością kolekcji. Niemniej jednak wielu nieuczciwych pośredników negatywnie wpływa na ich wartość, dzięki czemu koszt szybko spada.

Colletrix pozwala autorom własności intelektualnej i właścicielom przedmiotów kolekcjonerskich na przekształcanie ich własności w zasoby cyfrowe, co pozwala im ustalić swoje prawa do posiadania w rozproszonym rejestrze blockchain, o którym wszyscy wiedzą o niezawodności. W ten sposób własność jest bezpiecznie chroniona, a właściciel zawsze może udowodnić swoją własność. Kupujący mogą sprawdzić informacje o nabytych aktywach w otwartym publicznym rejestrze bloków bloków i uzyskać wszystkie informacje i historię o zakupionych towarach. Należy zauważyć wszystkie kategorie użytkowników, którzy mogą korzystać z ekosystemu Colletrix i otrzymywać korzyści i korzyści:

  • Dla właścicieli własności intelektualnej. Otrzymują nagrodę w postaci stałego procentu ceny transakcyjnej NFT stworzonej przez właściciela. Cena transakcyjna jest generowana w wyniku operacji handlowych na wyspecjalizowanych platformach wymiany dla NFT.
  • Dla właścicieli tokenów CIPX. Właściciele tej wirtualnej waluty mogą swobodnie uczestniczyć w gospodarce rynku własności intelektualnej. Im więcej użytkowników uczestniczy w ekosystemie, tym więcej towarów i żetonów NFT wygeneruje za pośrednictwem platformy, przyciągając wszystkich nowych użytkowników.

Tokensale:

CIPX = 0,01$

Target sales: 7 270 000$

Individual Cap: 5 000$

Colletrix wyda swój własny token ekosystemu, Colletrix Token (CIPX). CIPX to kryptowaluta obsługiwana przez sieć Ethereum ze standardem ERC-20. Dlatego wszystkie rekordy związane z CIPX można przeglądać za pomocą przeglądarki Ethereum.

Twórcy produktów

Robert Tran jest prezesem projektu, a także współzałożycielem UNDONE i iCLick, dość dużej chińskiej firmy zajmującej się pewnym rodzajem marketingu, łączącej sprzedawców z całego świata z nabywcami głównie z Chin, zatrudniających ponad 45 pracowników. Michael Young jest CMO, dyrektorem generalnym i współzałożycielem UNDONE, najwyższej klasy specjalisty w dziedzinie obsługi drogich i markowych zegarków znanych marek premium. George Jiang jest dyrektorem zarządzającym z dużym doświadczeniem w handlu elektronicznym. Raymond Hung jest specjalistą ds. Marketingu w zespole COlletrix, pracował przez długi czas w firmie Microsoft i ogólnie w branży cyfrowej. Comver Liang - główny architekt i osoba odpowiedzialna za rozwój projektu, wspaniałe doświadczenie w rozwoju, haker białego kapelusza, był zaangażowany w tworzenie treści w sieciach społecznościowych od ponad 10 lat.

Plan rozwoju

Jak widać, jest to obiecująca kampania, która ma wiele zalet. Niezawodność, bezpieczeństwo są tutaj gwarantowane.

Dodatkowe informacje:

Website: https://www.colletrix.com

Whitepaper: https://www.colletrix.com/Colletrix_whitepaper_20190430_1.pdf

Bitcointalk: https://bitcointalk.org/index.php?topic=5138397.0

Telegram: https://t.me/colletrix

Twitter: https://twitter.com/colletrix

Facebook: https://www.facebook.com/colletrix.io

HelloWorld_92 (https://bitcointalk.org/index.php?action=profile;u=2091761)

ETH: 0xde7Ca81634e7dB3B5d8EeFE2F360716A64B57A0f

Sort:  

Congratulations @helloworld-92! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You received more than 250 upvotes. Your next target is to reach 500 upvotes.

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!

I'm not technical pro, but I feel you will do something big.

The concept and purpose of this project is very good. This is the foundation that explains the benefits of this project in the future. I hope the development team can do their best at every opportunity to make this project grow.

Nice ICO.. keep on moving.. this ico can solve many issues related to cryptocurrency…

Great project with great possibilities. The more people learn about what your doing the more they will like it. I am happy to this!

I really like the project. Prospects for the development of a purely cosmic scale. I wish the developers good health and patience. Together we can do more!

Congratulations @helloworld-92! You received a personal award!

Happy Birthday! - You are on the Steem blockchain for 1 year!

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking

Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!

Coin Marketplace

STEEM 0.25
TRX 0.14
JST 0.036
BTC 50926.89
ETH 2897.82
BNB 368.41
SBD 4.15