UBEX'LE DOĞRU KİTLEYİ YAKALAMAK

in #ico6 years ago (edited)

unnamed.jpg

Ticari faaliyetlerin olmaz ise olmazı reklamlar. Doğru zamanda doğru yerde karşımıza çıkan bir reklam bizi alışveriş yapmaya yönlendirecektir. Her mecrada karşımıza çıkan reklamların eğer doğru kitleye ve doğru şartlarda sunulmadıysa bazen olumsuz etki yarattığını söylemekte mümkün. Günümüzde daha çok dijital mecralarda yoğunlaşan reklam sektörü artık ulaşmak istediği kitleyi daha iyi tanımak ve daha isabetli oranda hedef kitleye ulaşmak mecburiyetindedir. Dijital reklamcılık sektörü son dönemde geleneksel televizyon reklamcılığını geride bırakmış durumdadır. Yazılımsal reklamcılık ise dijital reklamcılık içerisinde sürekli artan bir paya sahiptir.Bu sebepten dolayı programlanmış dijital reklamcılık, reklam sektörünün geleceğidir diyebiliriz.

İşte Ubex bu alana odaklanmış bir proje. Reklam verenler ile reklam yayıncılarını ve son kullanıcıyı birbirine bağlayacak olan bu proje programlı yazılım reklamcılığı üzerine faaliyet gösterecek olan bir platform. Peki Ubex bizlere ve reklam sektörüne ne gibi yenilikler ve kolaylıklar sağlayacak bunu inceleyelim.

Öncelikle Ubex projesi yapay zeka ve nöral sinir ağlarının birlikte çalışması üzerine inşa edilmiş bir proje. Ayrıca blockchain teknolojisini kullanan merkezisiz bir yapıya sahip olması ve akıllı sözleşmeleri kullanması projeyi farklı bir noktaya taşıyor. Ubex platformuna kayıt olan yayıncılar web sitelerinin takibi ve analizi için onay verirler. Ziyaretçi bilgisinin yanı sıra nöral sinir sistemi olarak adlandırılan yapı siteyi ziyaret edenlerin profilini çıkarmak görevinide üstlenir. Ziyaretçilerin ilgi alanları, alışveriş tercihleri, kullanım zamanlamaları ve bunun gibi hedef belirlemeye yarayan bilgiler sistem üzerinden kaydedilir. Diğer taraftan reklam vermek isteyen kurumlar da aynı şekilde platforma üye olurlar. Ubex dahil olan web sitelerindeki yapılan tarama sonucunda belirlediği veriler doğrultusunda ziyaretçilerin profilini çıkarır ve bu profile göre reklam vermek isteyecek üyelerine ulaşır. Reklam vermek isteyenler tekliflerini sunar. Yayıncıya en iyi teklifi veren bu açık arttırmayı kazanır ve reklamı yayınlanır. Sistem genel hatları ile bu şekilde çalışıyor diyebiliriz.

images.jpeg

Neden Ubex e ihtiyaç var
Öncelikle reklam verenler açısından bakacak olursak yayıncılarla direkt olarak temasa geçme imkanı bulamadıkları için reklam ajanslarını kullanmak durumundalar. Bu ise fazladan komisyon ücretlerinin ödenmesine ve maliyetin yükselmesine sebep olmaktadır. Ayrıca klasik tıklama başına ücretlendirme politikası da maliyetleri yukarı çeken başka bir unsurdur. Reklam veren ödediği ücretin karşılığını alabildiğinden emin de olamamaktadır çünkü reklamın gerçekten hedef kitleye isabetli olarak ulaşıp ulaşamadığını anlamak mümkün değildir. Tıklanma başına ödeme sistemi sahteciliğide beraberinde getirmektedir.
Reklamların yayıncıları açısından ise ziyaretçi trafiğini en verimli şekilde değerlendirememek, reklam alanlarının boş kalması, düşük gelir miktarı, bazı durumlarda reklam verenlerden ödeme alamamak yada geç almak gibi sorunlar yaşanmaktadır.
Ubex platformu bu tarz sorunlara çözüm sunmak amacıyla yeni yaklaşımlar sunuyor. Reklam verenler açısından bakarsak Ubex in kullandığı nöral ağ yapısı teknolojisi ile kullanıcı profili oluşturulduğu için reklamlar çeşitli faktörlere göre seçilen hedef kitleye yönelik yüksek isabet ile ulaştırılacak. Aracılar ortadan kalktığı ve sahte tık engellendiği için maliyetler ciddi oranda düşecek. Reklam veren istediği takdirde Cost Per Action sistemi ile reklam verebilecek. Bu sistem reklam verenin belirli aktiviteler karşılığında ödeme yapmayı kabul etmesidir. Beklenen aktivite üyelik, mail listesine kayıt yada bir form doldurma şeklinde olabilir. Bu sayede sadece belirli durumlarda ödeme yapılır.
Yayıncılar ise Ubex platforma üye olup web sitelerinin takip ve analizini kabul ettiği takdirde ziyaret trafikleri, site içeriği, yoğunluk zamanları gibi kriterlere göre ilgilenecek potansiyel reklam verenlere önerilir. Gelen teklifleri değerlendirir ve en iyisini seçer. Böylece atıl ve boş alanları kullanıma açılır. Aracılar ortadan kalktığı için kazanç oranları yükselir. Eğer faliyet üzerine ödeme anlaşması varsa blockchain teknolojisi sayesinde reklam verenin bilgi saklaması ve ödeme yapmaması önlenmiş olur. Ayrıca akıllı sözleşmeler sayesinde tahadüt edilen ödemelerin gerçekleşmemesi olasılığı ortadan kalkar.
Platformun kullanıcı ayağına bakarsak ziyaret ettiği web sayfalarında alakasız, sıkıcı, ve aşırı reklama maruz kalıp ad-blocker programlar kullanmak yada sayfayı ziyaret etmekten kaçınmak zorunda kalmayacaklar. Kendi ilgi alanları, alışveriş tercih ve ihtiyaçları, coğrafi yada diğer kriterlere göre kendilerine sunulan reklamlar kullanıcının yüksek oranda olumlu geri dönüşünü sağlayacaktır.
Ubex yazılımsal dijital reklam alanında Reklam verenleri ve yayıncıları aynı zamanda hedef kitleyi birbirine bağlayacak bir platform
Ubex platformunda ödeme amacı ile Ethereum altyapısına sahip Erc-20 standardında Ubex tokenleri kullanılacak. Reklam verenler yayıncılarına ödemeleri bu tokenlenleri kullanarak yapacaklar. Ayrıca Ubex in yayıncılardan derlediği analiz sonuçları farklı platformlarda kullanıma açık olacak. Bu ihtiyaç dolayısı ile 3. taraflara yapılacak olan veri sunumları karşılığında katkısı olan yayıncılara Ubex tokenleri ile ödüllendirme yapılacak. Token bilgileri ise şu şekildedir

Token Bilgileri

Token Sembol: UBEX
Platform: Ethereum
Token Tipi: ERC20
Fiyat: 0.00001 ETH
Soft Cap: 4000 ETH
Hard Cap: 24000 ETH
Toplam token arzı: 4,000,000,000 UBEX

Toplam token miktarının;
% 72'si satış için, % 15'i takım ve danışmanlar için, % 3'ü ödül programı için, % 10'u ise rezerve için ayrılmıştır.

Ubex projesi topluluk tarafından son derece ilgi çekici bulunan ve başarılı bir token satışı gerçekleştiren bir proje. Daha fazla bilgi almak isterseniz ilgili linklerden faydalanabilirsiniz.

Website: https://www.ubex.com/
Whitepaper: https://www.ubex.com/wp/Ubex-Whitepaper-en.pdf?9671
Bitcointalk ANN: https://bitcointalk.org/index.php?topic=3393244
Facebook: https://www.facebook.com/UbexAl/
Twitter: https://twitter.com/ubex_a
Instagram: https://www.instagram.com/ubex_ai/
Telegram: https://t.me/UbexAI
Medium: https://medium.com/ubex
Reddit: https://www.reddit.com/user/UbexAl
Youtube: https://www.youtube.com/c/UbexAI
Github: https://github.com/ubex-ai
Linkedin: https://www.linkedin.com/company/ubex-ai/
.

Sort:  

Ubex kesinlikle sektörün vazgeçilmez oyun kurucusu olacak.

Reklam alanında çok büyük işler yapacak. Hem reklam veren hem reklamcı kazanacak.

Ubex projesi dijital reklam piyasasını bir adım öteye taşıyacak gibi.

Gelecekte dijital reklamcılığa yön verebilecek bir proje, hem yapay zeka teknolojisini hem blockchain teknolojisini kullanması projenin en önemli avantajı.

@exturuder, I'm interested in the same topic as you, let's spin it together. I signed on to you, I hope you'll sign up for me. Always glad to meet new people!

Congratulations @exturuder! You have completed the following achievement on Steemit and have been rewarded with new badge(s) :

Award for the number of upvotes received

Click on the badge to view your Board of Honor.
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Do you like SteemitBoard's project? Then Vote for its witness and get one more award!

Coin Marketplace

STEEM 0.25
TRX 0.14
JST 0.034
BTC 51311.12
ETH 2979.87
USDT 1.00
SBD 4.27