Suriin ang Storichain

in #ico2 years ago

Ang modernong mundo ay patuloy na nakakagulat sa atin sa ilang mga likha. Ang mundo ng virtual na pera ay lumitaw na hindi pa matagal na ang nakalipas, ngunit ito ay nakapagpabago sa buhay ng mga tao sa isang positibong paraan. Ang industriya na ito ay ginagamit ng mga tao para sa magkakaibang layunin: mula sa pagsasagawa ng mga transaksyon upang protektahan ang personal na data. Para sa kanilang seguridad, ginagamit nila ang blockchain platform. Ang Blockchain ay isang natatanging sistema, hindi ito maaaring na-hack, dahil ang data ay naka-synchronize sa pamamagitan ng network. Ang paggamit nito ay lubos na pinadadali para sa maraming mga kumpanya ang solusyon ng mga problema na hanggang sa oras na ito ay hindi maalis.

Ang isang bagong platform batay sa blockchain, Storichain, ay binuo at na-update. Ang sistema ay nakikibahagi sa paglikha at paglalathala ng mga kuwento.

Ito ang pangunahing produkto ng kumpanya, na nagpapatupad nito sa pamamagitan ng paglikha ng isang pelikula, mga web site at iba pang mga bagay. Sa mundo ngayon, ang mga tao ay madalas na nagbabahagi ng kanilang mga damdamin at mga kuwento sa pamamagitan ng mga social network, panoorin ang mga pelikula, mga nobela, atbp.

Ang Storichain platform ay isang sistema na namamahala ng mga digital na asset, na nag-specialize sa "industry story-telling". Ang kumpanya ay nagbibigay ng posibilidad na gumawa ng mga paglilipat na hindi ganap na maaasahan ang mga tao, sa pamamagitan ng pagtatapos ng isang paunang kasunduan sa hindi pagnanakaw ng mga kuwento. Ang trabaho ng system ay nagsisimula sa paglalagay ng mga token sa database nito, na nagpapahintulot sa mga may-akda na lumikha ng mga kuwento. Ang umiiral na industriya ay medyo simple at malinaw para sa modernong gumagamit. Ang pangunahing problema ay ang sandaling ang pamamahagi ng kita. Halimbawa, ang isang malaking Korean company WebToon ay hindi makakakuha ng kanilang pera para sa trabaho nang buo.

Sa katunayan, walang sinuman ang makahahadlang sa isang tao sa pamamahagi ng nilalaman ng teksto, dahil ang kailangan lang niyang gawin ay kumuha ng isang larawan ng kanyang monitor at ipamahagi ito saan man niya gusto. Kaya, sa halip na iwasan lamang ang mga pagkilos na iyon, itinuturing ng Storichain na mas mahalaga upang patunayan ang halaga ng mga pagsisikap ng may-akda sa pamamagitan ng sistematikong pagsukat na nag-ambag sa kasaysayan, kailan at kung paano sila nag-ambag, kung paano ang pagmamay-ari ay inilipat, at kung magkano ang bawat Lumikha Nag-ambag sa kuwento sa kaso ng pakikipagtulungan.

Tinatawag ng Storichain ang ganitong uri ng data na "mga sukatan ng aktibidad". Dahil ang mga sukatan ng aktibidad ay ginagamit upang ipamahagi ang mga kita na naipon sa kasaysayan, hindi ito maaaring huwad o manipulahin. Bilang karagdagan, ang mga tagapagpahiwatig ng pagganap ay ginagamit din bilang batayan para sa pagkalkula ng index ng paglago, na ginagamit upang matukoy ang halaga ng pangunahing asset ng isang kuwento. Ito ang batayan para sa pagbabahagi ng kita.

Paano gumagana ang Storichain

Ang mga may-akda ay maaaring ipamahagi ang kanilang mga kuwento sa anumang site bukod sa Storichain, hinihikayat pa ng kumpanya ang mga aksyon na ito. Ang aktibidad ng mga may-akda ay isang direktang tagapagpahiwatig ng aktibong paglago ng sistema. Ang paggamit ng blockchain ay isang makabagong diskarte na pinahahalagahan ng maraming mga gumagamit. Ang mga nangungunang mga lider ng kumpanya ay may malubhang susi sa mga problema sa industriya at nagsisikap na gumawa ng mga bagong desisyon upang maalis ang mga ito.

Mga Tampok ng Storichain Key

  • Na-optimize - Na-optimize para sa Mga May-akda - ito ay isang collaboration / joint recording / kontrata sa pagitan ng mga may-akda, lingguhang gantimpala at API para sa mga provider ng nilalaman ng third-party. > Dali ng paggamit - anumang oras, kahit saan maaari mong sabihin sa isang kuwento. Simple at mabilis na pagsusulat ng platform.
  • Angkop na kapareha - Mga pagtutugma sa Pagtutugma ng Tagapagsalita / Pakikipagtulungan / Mga istatistika ng trabaho / Mga abiso sa pag-update / Gumawa ng detalyadong komento.
  • Pakikilahok - sa platform para sa mga mambabasa
  • Transparency ay isang plataporma na naghihikayat sa mga kalahok na tapat at malinaw na batay sa kanilang mga kontribusyon.
  • Global platform ay isang plataporma na maaaring isalin, ibenta o kahit na naka-copyright para sa ch ballroom expansion.

Ang koponan na nagtatrabaho sa produkto

Tulad ng makikita mo, ito ay isang promising kampanya, na may maraming mga pakinabang. Ang pagiging maaasahan, ang kaligtasan ay garantisadong dito.

Karagdagang impormasyon:

Website: https://storichain.io

Whitepaper: https://drive.google.com/drive/folders/1s902dyb4msuSu4dcg-9tlqE8vVcxC2Kb

Bitcointalk bounty: https://bitcointalk.org/index.php?topic=5158251.0

Telegram: https://t.me/storichain_en

Twitter: https://twitter.com/storichain

Facebook: https://www.facebook.com/storichain

Author: CryptoMe1 (https://bitcointalk.org/index.php?action=profile;u=2532829)

ETH wallet: 0x67Df8b90A9b3b88171Eb2b122FABCc512DEee64a

Sort:  

Congratulations @creatorcrypto! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You received more than 500 upvotes. Your next target is to reach 1000 upvotes.

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!

Coin Marketplace

STEEM 1.31
TRX 0.12
JST 0.141
BTC 59967.58
ETH 2143.85
BNB 475.25
SBD 8.99