råd til hvidhudede kvinder

in hvidhud •  3 months ago 

Hvis du har sort eller brun øjenfarve, skal du bruge grønlig, blålig osv. Brug ikke linser.

  • Forlæng bare og glatt dit hår.
    -Kør ikke engang. lad din acne se ud.
  • Brug ikke mørkerød tone læbestift. fordi det dækker klarheden på din hud.
  • brun ikke om muligt. Den mand, der kan lide dig, kan du sandsynligvis lide dig, fordi du er hvidhudet. Du kan sige, at mænd ikke binder mig.
  • Tykke sorte rimmede briller går godt for dig. Brug.
  • Farv ikke dit hår bortset fra sort eller rød.

billiide https://www.danishskincare.dk/min-hud/

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Congratulations @limit1984! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You published your First Post
You received more than 10 upvotes. Your next target is to reach 50 upvotes.
You distributed more than 10 upvotes. Your next target is to reach 50 upvotes.
You made more than 10 comments. Your next target is to reach 50 comments.

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

To support your work, I also upvoted your post!

Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!