Pou gen yon SANTE # 2

in #ht3 years ago

Chak moun pran swen sante yo fason ki pi bon pou yo
Gen moun ki pa manje anpil luil , genyen ki pa manje magi.
Mwen menm , m pa manje anpil diri , m manje ble nan plas diri 20180626_164225.jpg
Moun lakay mwen pa renmen ble men , mwen menm m renmen l anpil depi se ble m la.
Se youn nan manje m plis renmen
Li bon anpil pou la sante, e li gen anpil vitamin tankou
Vitamin b1
Vitamin b3
Vitamin b6
Vitamin E
Li gen pwoteyin tou ak fè
Se kèk nan vitamin li genyen m site

E ou menm? Ki manje w pi renmen?

@nannann
ANN MACHE

Sort:  

Mwen pa nan ble min si se li poum manger e
rete anvi vide ble sou mwen chak jou