How to Undelegate Steem Power? / Jak zdelegować SP?

in #howto4 years ago

Polska wersja poniżej

English

Inspired by the user @santarius, I decided to present the simplest way to undelegate Steem Power. Well, the crucial step is to use and modify the following link:

https://steemconnect.com/sign/undelegate-vesting-shares?delegatee=[account name]

Instead of [account name] at the end of the above link, you write the name of the account you do not want to support with delegation anymore. For instance, if you changed your mind and would like not to delegate your precious SP to SteemiTag, you should use the following link: https://steemconnect.com/sign/undelegate-vesting-shares?delegatee=steemitag

After reaching the website, make sure it is SteemConnect and proceed by clicking CONTINUE:

Then, you provide the website with your login and active key (password), and click SIGN IN.


If everything is correct, you should now see the word Success in the middle of your screen:

Should you be a disbeliever, you may ensure that the transaction has been broadcast using steemd.com:


Thanks for reading,
@haiyangdeperci

Polski


Zgodnie z postanowieniem złożonym użytkownikowi @santarius, przedstawiam podług mnie najprostszy sposób na zdelegowanie Steem Power.

Otóż, wystarczy użyć poniższego linku, odpowiednio go modyfikując:

https://steemconnect.com/sign/undelegate-vesting-shares?delegatee=[nazwa konta]

W polu [nazwa konta] wpisujemy nazwę konta, którego nie chcemy już wspierać delegacją. Przykładowo więc, jeśli rezygnujemy z delegowania użytkownikowi @steemitag swojego SP , otrzymujemy taki oto link:
https://steemconnect.com/sign/undelegate-vesting-shares?delegatee=steemitag

Po skomponowaniu linku wklejamy go do paska adresu przeglądarki i przechodzimy na stronę SteemConnect:


Klikamy CONTINUE (przejdź dalej), następnie podajemy swój login i klucz aktywny, po czym naciskamy na SIGN IN (zaloguj się).


Procedura powiodła się, jeśli po dokonaniu powyższych czynności zobaczymy napis "Success":

Możemy jeszcze upewnić się, że transakcja jest w blockchainie używając steemd.com:


Jeśli coś jest niezrozumiałe, to proszę pytać.

Pozdrawiam,
@haiyangdeperci

Coin Marketplace

STEEM 0.21
TRX 0.07
JST 0.029
BTC 19699.92
ETH 1102.49
USDT 1.00
SBD 2.93